Search

Løst oksygen

Konsentrasjonen av løst oksygen er den desidert viktigste faktoren som kontrollerer korrosjonshastigheten til metaller i lukkede systemer.

Under nøytrale forhold (pH ≈ 7) er korrosjonshastigheten proporsjonal med mengden oppløst oksygen. Det betyr at dersom mengden løst oksygen reduseres, så reduseres også korrosjonshastigheten.

Forskjellige korrosjonsprodukter

Forskjellige konsentrasjoner av løst oksygen gir forskjellige korrosjonsprodukter. 

Stål som korroderer i kontakt med vann som inneholder lave konsentrasjoner av løst oksygen, og ingen inhibitorer, vil  eksempelvis resultere i dannelse av svart jernoksid (magnetitt) slam.

Ved høyere konsentrasjoner av løst oksygen kan rødt jernoksid (hematitt) dannes.

I virkeligheten er reaksjonsveiene ganske komplekse og vil resultere i en blanding av ulike jernoksider.

 

Ta kontakt med Kompa for bistand med ditt vannbehandlingsprogram

Del kunnskapen:

Lignende innlegg som kan interessere deg?

Temperatur
Temperatur
9 mai, 2022

Temperatur Korrosjonshastigheten øker med økende temperatur. For eksempel dobles korrosjonshastigheten for stål i en mil...

Vannhastighet
Vannhastighet
9 mai, 2022

Vannhastighet Korrosjonsraten i et rør øker gradvis med økt vannhastighet.

Aluminiumskorrosjon
Aluminiumskorrosjon
9 mai, 2022

Aluminiumskorrosjon Støpt eller smidd aluminium benyttes i noen tilfeller i lukkede varme- og kjøleanlegg. Eksempler på ...