Løst oksygen

Konsentrasjonen av løst oksygen er den desidert viktigste faktoren som kontrollerer korrosjonshastigheten til metaller i lukkede systemer.

Under nøytrale forhold (pH ≈ 7) er korrosjonshastigheten proporsjonal med mengden oppløst oksygen. Det betyr at dersom mengden løst oksygen reduseres, så reduseres også korrosjonshastigheten.

Forskjellige korrosjonsprodukter

Forskjellige konsentrasjoner av løst oksygen gir forskjellige korrosjonsprodukter. 

Stål som korroderer i kontakt med vann som inneholder lave konsentrasjoner av løst oksygen, og ingen inhibitorer, vil  eksempelvis resultere i dannelse av svart jernoksid (magnetitt) slam.

Ved høyere konsentrasjoner av løst oksygen kan rødt jernoksid (hematitt) dannes.

I virkeligheten er reaksjonsveiene ganske komplekse og vil resultere i en blanding av ulike jernoksider.

 

Ta kontakt med Kompa for bistand med ditt vannbehandlingsprogram

Del kunnskapen:

Lignende innlegg som kan interessere deg?

Utforming av et lukket energianlegg
Utforming av et lukket energianlegg
9 mai, 2022

Design av lukkede anlegg For at det lukkede energisystemet skal fungere så optimalt som mulig må flere ting tas med i vu...

Grunnleggende korrosjonsteori
Grunnleggende korrosjonsteori
9 mai, 2022

Grunnleggende korrosjonsteori Korrosjon kan enkelt forklares som tap av metall fra en komponent grunnet elektrokjemiske ...

pH
pH
9 mai, 2022

pH pH er et mål på surhetsgraden (konsentrasjonen av hydrogenioner) i vannet. pH angis på en skala mellom 0 og 14 der ve...