Search

Oksygenbarrierer i plastrør

Mange tenker kanskje at plastrør er tette, men det er ikke helt riktig. Plastrør slipper nemlig oksygen igjennom dersom de ikke er utstyrt med barrierer mot det. 

Dersom plastrør som ikke har barrierer mot oksygen, slik som polyetylen (PE-X) og polybutylen (PB) plastrør blir benyttet i et lukket energianlegg, vil oksygen trenge inn i anlegget gjennom veggene i disse rørene. 

Diffusjon

Måten det skjer på er gjennom diffusjon. Oksygen diffunderer gjennom plastrøret (uavhengig av tykkelse og hydrostatisk trykk) fordi partialtrykket av oksygen er mye høyere utenfor røret enn inni. 

For å unngå dette ble barriereplastrør (for PE-X og PB) tilgjengelig på slutten av 1980-tallet. Denne barrieren er enten en plastfilm på innsiden av røret eller et aluminiumslag i midten av rørveggen (komposittrør). 

Plastrør uten oksygenbarrierer bør ikke benyttes i lukkede anlegg.

 

Ta kontakt med kompa for et uforpliktende tilbud på vannbehandlingskontroll

Del kunnskapen:

Lignende innlegg som kan interessere deg?

Utforming av et lukket energianlegg
Utforming av et lukket energianlegg
9 mai, 2022

Design av lukkede anlegg For at det lukkede energisystemet skal fungere så optimalt som mulig må flere ting tas med i vu...

Inntaksvannet i Norge
Inntaksvannet i Norge
9 mai, 2022

Inntaksvannet i Norge Over 90% av inntaksvannet i Norge kommer fra overflatevannkilder, slik som innsjøer og elver. Dett...

Beboerene i Lørenplatået boligsameie opplever kalde radiatorer
Beboerene i Lørenplatået boligsameie opplever kalde radiatorer
21 september, 2022

Klarer Bravida og Kompa å finne en løsning for Lørenplatået boligsameie? Det har nå gått 23 år siden Selvaag Gruppen kjø...