Legionellaekspert advarer mot å senke temperaturen på varmtvannsberedere

Denne våren har mange opplevd økte strømpriser, noe som har medført økt fokus på hvilke strømreduserende tiltak man kan gjøre hjemme. Mange av strømleverandørene tilbyr ulike guider til hvordan man kan senke strømutgiftene, men Hanne T. Skiri, som jobber som legionellaekspert her i Kompa, advarer mot sparetiltak som å sette ned temperaturen på varmtvannsberedere kombinert med bruk av sparedusj.

Varmtvann utgjør 15 % av strømforbruket

I følge ENØK Norge går 15% av strømforbruket til en gjennomsnittlig husholdning til å varme opp vannet vi bruker. Hos flere av landets strømleverandører kan vi lese forskjellige tiltak de anbefaler for å spare på strømmen, og flere av dem anbefaler installasjon av sparedusj uten å advare om mulighetene det gir for legionellaoppblomstring.

Her er noen eksempler på det:

Ole Kroken, business manager for Hafslund Strøm i artikkelen “Grepene som kan redusere strømforbruket ditt

Bjørge Sandberg-Kristoffersen, energirådgiver i Energibygg AS i bloggen til Fortum “Hvilke strømsparetips monner mest

ENØK Norges artikkel «Derfor bør du skaffe deg sparedusj»

Energisparetiltak kan gi risiko for legionellasmitte

Varmtvannsanlegg som forsyner dusjer, har ofte gode betingelser for bakterievekst og utgjør antagelig den vanligste smittekilden for Legionella i Norge, forteller Skiri.

En kombinasjon av flere energisparetiltak kan bidra til økt risiko for legionellaoppblomstring i varmtvannsanlegget og økt risiko for smitte. Dersom du reduserer temperaturen på varmtvannsberederen og varmtvannstemperatur ut i anlegget og samtidig reduserer bruk av varmtvann i tappepunktene, vil det gi bakteriene gunstige levekår. Når dusjen brukes sjelden, får dessuten bakterien god anledning til å etablere seg i selve dusjhodet og -slangen. Bakterier som Legionella kan smitte mennesker når ørsmå vanndråper som svever i lufta kommer ned i lungene, noe som gjerne skjer når vi dusjer. Installasjon av sparedusj vil derfor øke faren for å bli smittet av Legionella markant da denne typen dusjer har en finere dråpedannelse enn vanlige dusjer. Disse må derfor ikke brukes dersom varmtvannstemperaturen i anlegget er lavere enn anbefalt.

Krav til legionellaikring

Hanne T. Skiri har en doktorgrad i biologi og har jobbet med Legionellaproblemstillinger i 15 år. Skiri forteller at private husholdninger, med separate vannforsyninger, ikke er underlagt noen myndighetskrav i forhold til legionellasikring.

Hanne Portrett 1 Crop (1)-1

Derimot er bedrifter og sameier med felles varmtvannsforsyning underlagt ‘Forskrift om miljørettet helsevern’ og ‘Internkontrollforskriften’. Disse forskriftene krever regelmessig risikovurdering, internkontroll, vedlikehold og ettersyn. Både eier og den som er ansvarlig for driften er ansvarlig for at dusjanleggene driftes og vedlikeholdes forsvarlig.

Mangelfullt vedlikehold kan etter omstendighetene falle inn under straffelovens bestemmelser om uaktsom skadeforvoldelse og i verste fall uaktsomt drap. Det er derfor svært viktig at bransjen er oppmerksomme på disse problemstillingene og ikke ukritisk reduserer temperatur på varmtvannsberedere, presiserer Skiri.

Generelle anbefalinger for varmtvannsanlegg

 • Varmtvannsberedere bør holde 70 grader
 • Varmtvannet frem mot tappepunkter bør holde 60 grader
 • Tappepunkter bør minimum være i bruk ukentlig
 • Dusjhoder bør rengjøres på innside og utside regelmessig, gjerne kvartalsvis.
 • Dusjhode og -slange desinfiseres med klor (2 korker 4% husholdningskloring pr 10 liter lunkent vann)

Fakta om Legionella

Legionella er en bakterie som finnes naturlig nesten overalt hvor det finnes ferskvann. Dersom den finner gode vekstvilkår, kan den etablere seg i store mengder. Det kan for eksempel skje om den kommer inn i vanninstallasjoner. Eksempler på vanlige installasjoner med risiko for Legionella er:

 • Kjøletårn
 • Luftskrubbere
 • Faste og mobile vaskeanlegg
 • Dusjanlegg
 • Befuktningsanlegg
 • Fontener

Fakta om sykdomsbildet

Legionellabakterien kan forårsake alvorlig og potensielt dødelig lungebetennelse (Legionærsykdom) eller en midlere forkjølelseslignende sykdom (Pontiac feber). Erfaringer fra Sarpsborg/Fredrikstad i 2005 kan tyde på at det under visse omstendigheter kan være nok med en meget lav smittedose, selv hos friske individer.

Se våre kurs eller ta kontakt for å høre hvordan vi kan hjelpe deg i ditt legionellaarbeid

Del kunnskapen:

Lignende innlegg som kan interessere deg?

Temperatur
Temperatur
9 mai, 2022

Temperatur Korrosjonshastigheten øker med økende temperatur. For eksempel dobles korrosjonshastigheten for stål i en mil...

Kobberkorrosjon
Kobberkorrosjon
9 mai, 2022

Kobberkorrosjon Kobber og ulike kobberlegeringer benyttes i stor grad i lukkede varme- og kjøleanlegg. Kobber benyttes s...