Statsbygg og Kompa 

“Ledende eiendomsaktører og eksperter lærer av hverandre”  

 Statsbygg er en stor eiendomsaktør, og de både har og tar stort ansvar for å lede an i både utvikling og drift av bygg. Kompa er eksperter på Legionella og vannbehandling. Sammen lærer Statsbygg og Kompa av hverandre.   

Vi har snakket med Helge Fischer, Driftsleder Team i Statsbygg Midt Norge og Hanne T Skiri, fagansvarlig for Legionella i Kompa, om det å jobbe med Legionella.   

Foto: Munkholmen Kreditering: Fjellanger Widerøe

«Vi i Statsbygg ønsker å være ledende innen byggforvaltning, drift og vedlikehold, og det er godt at vårt arbeide med Legionella allerede nå kan anses som ledende», uttaler Helge Fischer.   

Fischer forteller at de i lang tid har hatt fokus på Legionella både med kurs og i praksis: «Vi startet med et kurs innen legionellakontroll hos Kompa for et par år siden, og nå har vi allerede god nok kompetanse sjøl til å kartlegge legionella-risiko i alle våre bygg».  

Kunnskap som deles  

Fischer deler hemmeligheten om hvordan Statsbygg jobber: «Vi jobber i team. En rørlegger og en tekniker er valgt ut for å være eksperter på Legionella hos oss. De har blitt eksperter ved å ha vært på kurs hos Kompa, og også gjennom flere års erfaring her hos oss».  

Portrett Hanne Therese Skiri

Skiri i Kompa er godt fornøyd med at Statsbyggs legionella-team nå har så god kunnskap at de kan utføre både kontroller og behandling selv. Skiri bistår i enkelte befaringer, men er nå mest til støtte for teamet ute i felten, spesielt når det gjelder avvikshåndtering.  

«En ekstra bonus er at når vi selv reiser rundt for å kartlegge byggene våre, så blir vi godt kjent med både driftere og eiendommene. Vi deler «kompetanse på tvers» som det så fint heter. Ja, ikke bare om Legionella, men også om andre ting» forteller Fischer.  

Statsbygg gjør hele kartleggingen i praksis selv, mens de får en komplett risikovurdering med råd om videre håndtering fra Kompa. «Etter risikovurderingen, lager vi en drift og vedlikeholdsplan for våre installasjoner, samt at vi setter inn ukentlige, månedlige og årlige rutiner i våre kontrollskjema.»   

Ulike bygg – samme standard

Foto: Kongsvold Fjeldstue Kreditering: Statsbygg/Jiri Havran

Statsbygg har bygg som favner mange bruksområder og brukere. Variasjonen i ulike bygg kan lett gi variasjon i hvordan dette driftes, også innen legionellabehandling.   

Legionella er en bakterie som finnes naturlig i vann og jord. Når den kommer inn i vanninstallasjoner kan den etablere seg i store mengder dersom den finner optimale vekstvilkår. Eksempler på vanlige

Foto: Trondheim tinghus Kreditering: Statsbygg/Trond Isaksen

 installasjoner med risiko for Legionella er: dusjanlegg, boblebad, kjøletårn, luftskrubbere, faste og mobile vaskeanlegg, befuktningsanlegg og fontener. Statsbygg drifter museer, kontorer, borger og undervisningsbygg som alle har disse ulike risiko-anleggene.  

Statsbygg jobber aktivt for å standardisere også sitt arbeid med Legionella. «Vi jobber nå med en felles strategi for alt arbeid med Legionella i samtlige av våre bygg.» 

Ulike kunder – samme rådgiver  

Skiri er en av landets mest erfarne innen legionellaforebygging og risikovurdering. Hun er utdannet Dr.scient i biologi fra NTNU og har siden 2006 jobbet med forskjellige problemstillinger innen legionellaforebygging.  Gjennom kurs og foredrag, samt i hennes rådgivning deler Skiri sin kunnskap innen fagfeltet på en grundig og engasjerende måte. Hun er en av flere kolleger i Kompa som har kompetanse innen Legionella.  

Foto: Erkebispegården Kreditering: Statsbygg/Jiri Havran

«Legionella-arbeidet er ikke alltid så morsomt for kundene, det handler mye om oppfølging og rutiner. Man ser ikke det positive resultatet, kanskje annet enn lettelsen over å ikke ha Legionella eller å vite hva man skal gjøre om man finner det», uttaler Skiri.   

«Vi som er eksperter på Legionella lærer også mye av å se hvordan våre kunder utfører dette i det daglige.»   

Det er også en fordel at Skiri har flere ulike kunder med bygg med flere ulike driftsområder. Kompa deler de beste praktiske erfaringene fra hundretalls kunder i sine kurs og rådgivning.   

Skiri har en klar tanke om det å være ekspert:  

«Vår kongstanke i Kompa er at våre kursdeltakere selv skal bli eksperter innen legionellaforebygging på sine egne bygg. Akkurat slik som teamet i Statsbygg. Og det er flott at Statsbygg nå utarbeider en strategi for legionellaforebygging for alle deres bygg.»  

 

Ta kontakt for mer informasjon om hvordan
du kommer i gang med legionellasikring av dine anlegg:

Del kunnskapen:

Lignende innlegg som kan interessere deg?

Akkreditert Inspeksjon av kjøletårn og luftskrubbere
Akkreditert Inspeksjon av kjøletårn og luftskrubbere
16 august, 2022

Akkreditert Inspeksjon av kjøletårn og luftskrubbere Akkreditert inspeksjon av kjøletårn og luftskrubbere er et krav i F...

Akkreditert legionella inspeksjon utført – hva gjør du nå?
Akkreditert legionella inspeksjon utført – hva gjør du nå?
16 august, 2022

Akkreditert legionella inspeksjon utført – hva gjør du nå? I løpet av høsten 2021 og våren 2022 har Kompa hjulpet mange ...