Jernkorrosjon

Når stål korroderer som følge av kontakt med oksygen dannes ulike jernhydroksider.

I korrosjonsreaksjonen dannes først jernhydroksidet Fe(OH)2, og deretter omdannes dette til andre former, hovedsakelig hematitt og magnetitt.

Rødrust

Hematitt (Fe2O3 eller Fe(OH)3) er rødbrunt og kalles ofte rødrust eller brunrust.

Denne korrosjonsformen oppstår der det er god tilgjengelighet på oksygen i anlegget.

Magnetitt

Magnetitt (Fe3O4) oppstår til forskjell fra hematitt når det er begrenset eller ingen tilgang på oksygen. Man kan derfor se av den kjemiske formelen at det er mindre oksygen per jernatom i forbindelsen.

Magnetitt er sterkt magnetisk og har høy tetthet. Det kreves derfor at man benytter en magnetstav for å fjerne produktet fra anlegget. Magnetstaven kan være frittstående plassert i delstrøm, eller kombineres med et pose- eller patronfilter.

 

Ta kontakt med Kompa for videre bistand med ditt anlegg

Del kunnskapen:

Lignende innlegg som kan interessere deg?

Utforming av et lukket energianlegg
Utforming av et lukket energianlegg
9 mai, 2022

Design av lukkede anlegg For at det lukkede energisystemet skal fungere så optimalt som mulig må flere ting tas med i vu...

Materialer og materialegenskaper
Materialer og materialegenskaper
9 mai, 2022

Hvilke materialer benyttes i lukkede energianlegg? I lukkede energianlegg benyttes en lang rekke materialer med ulike eg...

Løst oksygen
Løst oksygen
9 mai, 2022

Løst oksygen Konsentrasjonen av løst oksygen er den desidert viktigste faktoren som kontrollerer korrosjonshastigheten t...