Kobberkorrosjon

Kobber og ulike kobberlegeringer benyttes i stor grad i lukkede varme- og kjøleanlegg. Kobber benyttes som rørmateriale, i tanker og i spiraler i varmevekslere. I tillegg benyttes en rekke ulike legeringer i ventiler, rørdeler og pumpedeler. 

Rent kobber 

Rent kobber korroderer uniformt når tilgangen på oksygen er høy. Korrosjonsraten er derfor normalt høyest rett etter igangsettelse av et lukket anlegg. Når kobber reagerer frigjøres kobberioner som kan øke risikoen for korrosjon på andre metaller. Pittingkorrosjon på aluminium forårsaket av kobber er beskrevet nedenfor. 

Messing

Messing er en legering bestående av kobber og 10 - 40% sink. Legeringen kan også inneholde små mengder av andre elementer som jern, aluminium, tinn eller mangan. 

Messing er utsatt for de to korrosjonsformene avsinking og spenningskorrosjon.

Avsinking er korrosjon av sink i en legering, og oppstår kun i materialer med sinkinnhold > 15%. Prosessen etterlater en porøs kobberstruktur med liten styrke, og danner et grå-hvitt belegg som ofte er lett gjenkjennelig. Prosessen krever tilgang på store mengder oksygen, og hastigheten øker med lav pH og høyt kloridinnhold. Konsentrasjonen av oksygen i et lukket anlegg er normalt ikke høy nok til å forårsake alvorlig avsinking. 

Spenningskorrosjon er sprekkdannelser som kan oppstå i messinglegeringer som både utsettes strekkspenninger og et korrosivt miljø, spesielt ved tilstedeværelse av ammoniakk. Spenningene kan stamme fra produksjonsprosessen, eller skyldes ytre belastning, avsinking eller temperaturvariasjoner som påføres metallet under installasjon og/eller drift.

Messingventil

Kupronikkel

Kupronikkel er legeringer bestående av kobber og 10 – 70% nikkel. Materialet benyttes ofte ti rør i kjemisk industri.

Bronser 

Bronser er opprinnelig definert som legeringer av kobber og tinn, men bronseterminologien benyttes i dag også om kobberlegeringer uten tinn. Korrosjonsrisikoen for de ulike legeringene varierer basert på hvilke metaller de inneholder. Av bronsene er likevel «kanonmetall» kjent for å ha høyest korrosjonsresistans. 

 

Ta kontakt med Kompa for bistand vedrørende ditt vannbehandlingsprogram

Annet interessant fagstoff

Inntaksvannet i Norge
Inntaksvannet i Norge
9 mai, 2022

Inntaksvannet i Norge Over 90% av inntaksvannet i Norge kommer fra overflatevannkilder, slik som innsjøer og elver. Dett...

Hvorfor er vannbehandling så viktig hos fjernvarmekundene?
Hvorfor er vannbehandling så viktig hos fjernvarmekundene?
5 oktober, 2022

Fjernvarme og vannbehandling Hvorfor er vannbehandling så viktig på sekundærsiden for å oppnå god varmeoverføring.  Å væ...

Kobber- og sølvionetilsetning
Kobber- og sølvionetilsetning
25 august, 2022

obber- og sølvionetilsetning er en desinfeksjonsmetode som blir brukt mot både bakterier og alger. Behandlingsmetoden bl...