Search

Konduktivitet

Konduktivitet eller ledningsevne er vannets evne til å lede strøm, og konduktiviteten øker med økt innhold av løste stoffer i vannet. Når konduktiviteten er høy har vannet (elektrolytten) bedre evne til å frakte elektronene i korrosjonsprosessen, og korrosjonshastigheten øker.

I Norge har kommunalt nettvann som tilføres lukkede energianlegg normalt lav konduktivitet. Korrosjonsprosesser kan bidra til å øke konduktiviteten noe når metallioner frigjøres til væsken.
Dersom man observerer unormale økninger i konduktivitet i et anlegg kan dette være en indikasjon på at vannet har blitt tilsatt feil kjemikalie eller er kontaminert med andre stoffer.

Konduktivitet angis i µS/cm eller mS/m (1 mS/m = 10 µS/cm)

 

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon? Ta kontakt med Kompa

Del kunnskapen:

Lignende innlegg som kan interessere deg?

Løst oksygen
Løst oksygen
9 mai, 2022

Løst oksygen Konsentrasjonen av løst oksygen er den desidert viktigste faktoren som kontrollerer korrosjonshastigheten t...

Aluminiumskorrosjon
Aluminiumskorrosjon
9 mai, 2022

Aluminiumskorrosjon Støpt eller smidd aluminium benyttes i noen tilfeller i lukkede varme- og kjøleanlegg. Eksempler på ...

Strømprisene når nye høyder - samtidig med oppstart av varmesesongen
Strømprisene når nye høyder - samtidig med oppstart av varmesesongen
6 september, 2022

Været begynner definitivt å bli høstlig og flere steder kryper gradestokken nedover. Da blir det behov for varme i bygge...