Konduktivitet

Konduktivitet eller ledningsevne er vannets evne til å lede strøm, og konduktiviteten øker med økt innhold av løste stoffer i vannet. Når konduktiviteten er høy har vannet (elektrolytten) bedre evne til å frakte elektronene i korrosjonsprosessen, og korrosjonshastigheten øker.

I Norge har kommunalt nettvann som tilføres lukkede energianlegg normalt lav konduktivitet. Korrosjonsprosesser kan bidra til å øke konduktiviteten noe når metallioner frigjøres til væsken.
Dersom man observerer unormale økninger i konduktivitet i et anlegg kan dette være en indikasjon på at vannet har blitt tilsatt feil kjemikalie eller er kontaminert med andre stoffer.

Konduktivitet angis i µS/cm eller mS/m (1 mS/m = 10 µS/cm)

 

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon? Ta kontakt med Kompa

Del kunnskapen:

Lignende innlegg som kan interessere deg?

Klorider
Klorider
9 mai, 2022

Klorider Et høyt nivå av klorider i lukkede energianlegg kan skade oksidlaget eller inhibitorfilmen som beskytter metall...

Sulfater
Sulfater
9 mai, 2022

Sulfater Dersom væsken inneholder store mengder sulfat og forholdene ligger til rette for bakteriell aktivitet kan sulfa...

Etterfylling
Etterfylling
9 mai, 2022

Etterfylling Behov for etterfylling av vann i et lukket energianlegg er en indikasjon på feiltrykk eller lekkasjer i anl...