Konduktivitet

Konduktivitet eller ledningsevne er vannets evne til å lede strøm, og konduktiviteten øker med økt innhold av løste stoffer i vannet. Når konduktiviteten er høy har vannet (elektrolytten) bedre evne til å frakte elektronene i korrosjonsprosessen, og korrosjonshastigheten øker.

I Norge har kommunalt nettvann som tilføres lukkede energianlegg normalt lav konduktivitet. Korrosjonsprosesser kan bidra til å øke konduktiviteten noe når metallioner frigjøres til væsken.
Dersom man observerer unormale økninger i konduktivitet i et anlegg kan dette være en indikasjon på at vannet har blitt tilsatt feil kjemikalie eller er kontaminert med andre stoffer.

Konduktivitet angis i µS/cm eller mS/m (1 mS/m = 10 µS/cm)

 

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon? Ta kontakt med Kompa

Annet interessant fagstoff

Etterfylling
Etterfylling
9 mai, 2022

Etterfylling Behov for etterfylling av vann i et lukket energianlegg er en indikasjon på feiltrykk eller lekkasjer i anl...

Fritt klor
Fritt klor
25 august, 2022

Fritt klor Når natriumhypokloritt eller kalsiumhypokloritt tilsettes vann vil det dannes fritt klor. Fritt klor har en d...

Metoder for fjerning av Legionella
Metoder for fjerning av Legionella
7 november, 2022

Dersom det er avdekkes Legionella i vannprøver finnes det flere tilnærminger for å ta tak i problemet. En vurdering av h...