Kompa vurderer væskekvaliteten ved 130 Oslo skoler

Fagartikkel: Kompa har gjennomført tilstandsvurdering av alle Oslos skoler i løpet av de siste seks månedene.

Oslobygg KF er Oslo Kommunes eiendomsforetak med 2,7 millioner kvadratmeter under sine føtter. De hyrte inn rådgivningsselskapet Kompa AS for å kartlegge Oslo-skolenes vannbårne anlegg. Mange forskjellige VVS aktører med forskjellige råd førte til at behovet for en vurdering fra en objektiv tredjepart meldte seg. 

Stor eiendomsaktør  

OsloBygg KF

«Oslobygg er en proff aktør i eiendomsbransjen, og dette viser at de også tar VVS og vannbehandling på alvor», uttaler Van Ha Doan, Cand.scient i kjemi og seniorrådgiver i Kompa.

Oslobyggs oppgave er å eie, forvalte, bygge og utvikle offentlige bygg for alle livets faser. Først ut for å få sjekket sine vannbårne anlegg var byggene for alle våre barn, nemlig skolene.

Tilstandsvurdering fra Kompa

For hver skole, går Kompa gjennom status på vannbehandlingen i deres energianlegg, hva slags program som er i bruk, samt en analyse av væskekvalitet. Resultatet er at Oslobygg selv har fått en oversikt over tilstanden ved alle deres skoler, samt at drifterne på skolene har fått innsikt og støtte til hvordan de bør arbeide med anlegget på deres skole.
Van Ha Doan har møtt driftere på alle skolene:

«Drifternes ønske er å få anleggene og systemene til å fungere, at de skal slippe å ha en stressende driftshverdag. Dette er kompliserte anlegg og de er glade for å få hjelp»

Hodepine for drifterne

Kalde radiatorer på vinteren er et eksempel på et problem som fort merkes av skolens brukere. Det snakkes om av både elever og lærere, og det blir lett en hodepine for drifterne å finne ut av dette.

«Nå kan driftere og rørleggere lettere jobbe ut fra den enkelte skoles behov, ikke kun ut fra kommersielle aktører og utstyrsleverandørers meninger», uttaler Van Ha Doan. «I tillegg har Oslobygg selv fått en detaljert oversikt over alle skolene».

Team fra Kompa

Helene, Van Ha og Maria - 1-1

Det er et godt team i Kompa som har utført prosjektet. Alle funn fra skolene er tatt tilbake til laboratorium og kontorer. Det trengs både gode hoder og avanserte IT systemer, for å analysere funn i en slik kompleksitet og mengde.

Rådgiver Maria Råken og Helene S Kowollik er begge sivilingeniører og har tatt hånd om dataene. De har systematisert dette i en rapport med tolkninger og anbefalinger til tiltak. Teknologiutvikler Ana Paulo Mello vil jobbe videre med å digitalisere og aktivere disse dataene.

Ny nasjonal veileder for vannbehandling

Kartleggingen er ikke bare til god bruk for den enkelte skole og Oslobygg selv, men den er også med på å gi et bredt grunnlag for en ny Nasjonal Veileder for Vannbehandling.

Teamet i Kompa er godt fornøyd med å ha fått så detaljert innsikt i dagens situasjon og utfordringer, samt hvilke løsninger som fungerer best.

Oslobygg har rundt 600 ansatte i et sterkt tverrfaglig kompetansemiljø. Dette gjør Oslobygg i stand til å være pådriver for endring og fornying av bransjen».

Oslobygg uttaler også på sine hjemmesider: «Vi skal være i front på bærekraftige og innovative løsninger samt teknisk kvalitet.». Denne visjonen har Oslobygg satt i praksis ved å kartlegge varmeanleggene ved skolene sine. Ved å investere i denne kartleggingen, har faktisk kartet blitt lagt for et viktig område i Norge:

Kompa er prosjektleder for arbeidet med ny Nasjonal Veileder for Vannbehandling som kommer i midten av 2022.

Vannet er den største komponenten i ditt anlegg - ta kontroll i dag

Del kunnskapen:

Lignende innlegg som kan interessere deg?

Kobberkorrosjon
Kobberkorrosjon
9 mai, 2022

Kobberkorrosjon Kobber og ulike kobberlegeringer benyttes i stor grad i lukkede varme- og kjøleanlegg. Kobber benyttes s...

Vannbehandling ved Løren Skole
Vannbehandling ved Løren Skole
27 april, 2022

Vannbehandling ved Løren Skole Fagartikkel: Med dreven hånd tapper Espen Andresen i CEVA en flaske med mørk væske fra va...

God drift ved Vågen Videregående Skole
God drift ved Vågen Videregående Skole
27 april, 2022

God drift ved Vågen Videregående Skole Arild Todnem er driftsleder ved Vågen videregående skole i Sandnes i Rogaland, hv...