Search

Kompa deltok på VVS Norges fagdager på Gardermoen 

Siste helgen i august samlet VVS Norge medlemmene sine til fagdager på Gardermoen. VVS Norge er som kjent en medlemseid organisasjon som har følgende datterselskaper i porteføljen:

  • VVS Norge Prosjekt AS
  • VVS Norge Rørlegger med butikk AS
  • VVS Norge Egne Merkevarer AS

Konsernets oppgave er å kontinuerlig øke medeiernes konkurransekraft ved å jobbe med synergier og beste praksis innen viktige områder som drift, kompetanseutvikling, innkjøp og varestrøm, i tillegg til å være åpen for nye strategiske samarbeidspartnere som kan bidra til å skape verdi for deres rørleggerbedrifter. Det er her Kompa kommer inn i bildet. 

Kompa og VVS Norge

Nytt bilde

I august 2021 inngikk Kompa og VVS Norge et samarbeid for å øke kompetansen til medlemsbedriftene innenfor fagområdene  vannbehandlingskontroll og legionellakontroll.
 
Målet har vært å tilrettelegge for at rørleggerne kan håndtere disse tjenestene på egenhånd, uten å måtte hente inn eksterne ressurser. 

"Tjenester innen vannbehandling i varme- og kjøleanlegg og legionellakontroll tilbys i dag hovedsakelig av et knippe spesialiserte servicebedrifter, ofte med rørleggerne som underleverandører.
VVS Norges' medlemmer er spredt rundt det ganske land, og gjennom samarbeidet med Kompa kan vi øke kompetansen hos rørleggere og med dette gi lokale byggeiere og -forvaltere mulighet til å velge lokale leverandører"
forklarte Jarle Amble, teknisk fagsjef i 'VVS Norge Prosjekt' i august 2021". 

Siden den gang har Kompa tilbudt en lang rekke kurs spesialtilpasset rørleggerbransjen. Nytt av året er også muligheten rørleggebedrifter har til å sertifisere seg via Kompa. 

Snart vil bransjen forholde seg til Nasjonal veileder


Van Ha Doan og Maria Råken har de siste tre årene ledet arbeidet med å forfatte krav til vannbehandling i ny Europeisk Standard. Kravene i standarden;  "Design av kjøleanlegg" er på plass, og vil publiseres ved utgangen av 2022.
Kravene i standarden handler om hvordan man skal håndtere faktorer som luft, korrosjon og sedimentering. Den forteller imidlertid ikke hvordan man utfører dette i praksis. Der vil standarden henvise til den nye Nasjonale Veileder, når den er på plass. 

Veilederen er under utvikling av fagekspertene her hos Kompa og skal, når den står klar, sikre at kravene i standarden enkelt kan gjennomføres i praksis. Kompa er stolte over å ha løftet frem viktigheten av vannbehandling, og ser frem til at både standard og veileder blir tilgjengelig for det norske markedet.

Van Ha Doan gir en smakebit på

MicrosoftTeams-image (2)

Fagdagene


Van Ha Doan er spesialrådgiver hos Kompa og er tungt involvert i utformingen av den nye nasjonale veileder. 

"Når den nye Nasjonale Veilederen kommer på plass  vil dette påvirke markedet på begge sider av bordet. Etterspørselen etter tjenester som blir levert i henhold til den Nasjonale Veilederen vil bli standard, og det vil også gjøre det enkelt for leverandørene å levere tjenester med bakgrunn i standarden." forklarer Van Ha. 

VVS Norge, med alle sine medlemsbedrifter, ønsker å være i forkant av dette, og har derfor iverksatt tiltak for å gi medlemmene sine mulighet til å få innsikt i den nye Nasjonale Veilederen allerede nå. 

"De rørleggerene som er først ute med kompetanse innen dette vil få en stor fordel." forteller Van Ha.  


Løpende kurs

Kompaskolen er et kompetansesenter inne VVS faget. Vårt tverrfaglige team av rådgivere holder en rekke kurs og vår erfaring er at økt kompetanse hos lokalt driftspersonell og servicepersonell er nøkkelen for bedre og sikrere drift. Drifts- og energibesparelser blir resultatet når økt kunnskap bidrar til optimalisering av anlegg.

Målgruppen for våre kurs er driftspersonell og driftsledere, rørleggere og servicepersonell. Kursene er også relevant for byggeiere, prosjektledere og forvaltere

Gå til vår kursoversikt for å se hvilke kurs som kan passe for deg og din bedrift. 
Gå til vår kursoversikt


Ta kontakt for å høre mer om våre spesialtilpassede kurs for VVS aktører

Del kunnskapen:

Lignende innlegg som kan interessere deg?

Inspektor - digital legionellakontroll
Inspektor - digital legionellakontroll
27 april, 2022

Digital legionellakontroll med Inspektor Kompa er stolte av å presentere Inspektor - vår skybaserte inspeksjonstjeneste ...

Inspektor - digital vannbehandling
Inspektor - digital vannbehandling
27 april, 2022

Digital vannbehandlingskontroll med Inspektor Kompa er stolte av å lansere Inspektor - vår nyutviklede, skybaserte inspe...

Kalkbelegg
Kalkbelegg
9 mai, 2022

Kalkbelegg eller kalsiumbelegg  Kalkbelegg eller kalsiumbelegg regnes vanligvis ikke som et akutt problem i varme- og kj...