Search

Klorider

Et høyt nivå av klorider i lukkede energianlegg kan skade oksidlaget eller inhibitorfilmen som beskytter metallenes overflate. 

 

Dette kan resultere i svært alvorlige lokale korrosjonsangrep (punktkorrosjon) og gi små lekkasjer som er vanskelige å detektere. Ved høyt kloridnivå kan det derfor være nødvendig å øke dosen korrosjonsinhibitor, eller skifte vannet.

 

Ønsker du bistand med ditt vannbehandlingsprogram?

Del kunnskapen:

Lignende innlegg som kan interessere deg?

Grunnleggende korrosjonsteori
Grunnleggende korrosjonsteori
9 mai, 2022

Grunnleggende korrosjonsteori Korrosjon kan enkelt forklares som tap av metall fra en komponent grunnet elektrokjemiske ...

Sulfater
Sulfater
9 mai, 2022

Sulfater Dersom væsken inneholder store mengder sulfat og forholdene ligger til rette for bakteriell aktivitet kan sulfa...

Jernkorrosjon
Jernkorrosjon
9 mai, 2022

Jernkorrosjon Når stål korroderer som følge av kontakt med oksygen dannes ulike jernhydroksider.