Klorider

Et høyt nivå av klorider i lukkede energianlegg kan skade oksidlaget eller inhibitorfilmen som beskytter metallenes overflate. 

 

Dette kan resultere i svært alvorlige lokale korrosjonsangrep (punktkorrosjon) og gi små lekkasjer som er vanskelige å detektere. Ved høyt kloridnivå kan det derfor være nødvendig å øke dosen korrosjonsinhibitor, eller skifte vannet.

 

Ønsker du bistand med ditt vannbehandlingsprogram?

Del kunnskapen:

Lignende innlegg som kan interessere deg?

Sulfater
Sulfater
9 mai, 2022

Sulfater Dersom væsken inneholder store mengder sulfat og forholdene ligger til rette for bakteriell aktivitet kan sulfa...

Feiltrykk
Feiltrykk
9 mai, 2022

Feiltrykk Alle lukkede energianlegg har et ekspansjonssystem som skal sørge for at trykket i anlegget holdes stabilt når...

Etterfylling
Etterfylling
9 mai, 2022

Etterfylling Behov for etterfylling av vann i et lukket energianlegg er en indikasjon på feiltrykk eller lekkasjer i anl...