Klordioksidanlegg blir brukt for drikkevannsbehandling, forebygging av legionellabakterier, samt for desinfeksjon av prosessvann for bruk i flere industrier. 

Klordioksid benyttes som regel som en kontinuerlig vannbehandlingsmetode mot Legionella og vil behandle hele rørnettet fra doseringspunktet.

Oksiderende gass

Klordioksid er en oksiderende gass som løses inn i vannet som skal behandles. Dette kan gjøres ved at gassen blir produsert på stedet eller i form av tabletter som tilsettes vannet.

Klordioksid er en kontinuerlig vannbehandlingsmetode og er et mye brukt biocid innenfor legionellakontroll. 

Produksjon

Klordioksid er en svært reaktiv gass og kan produseres av aggregater på stedet før gassen blir dosert inn i vannstrømmen via et doseringsanlegg. Klordioksid kan dannes ved eksempelvis surgjøring av klorittløsninger, klorbehandling av klorittløsninger, eller som nevnt tidligere ved vannløselige tabletter.

Biocid

Siden klordioksid er et biocid, er det viktig å påse at produktet man bruker har de nødvendige godkjenninger iht. kravene i Biocidforskriften.

Benyttes klordioksid i drikkevann, herunder til legionellaforebygging i kaldt og varmt dusjvann, må det også ha godkjenninger iht. kravene i Drikkevannsforskriften.

Fordeler og ulemper med klordioksid

 

Ta kontakt for veiledning for valg av legionellaprogram

Annet interessant fagstoff

Tradisjonell legionellakontroll
Tradisjonell legionellakontroll
23 september, 2022

Tradisjonell legionellakontroll har fokus på kontroll av temperaturer, brukerfrekvens og manuell rengjøring av innretnin...

Kobber- og sølvionetilsetning
Kobber- og sølvionetilsetning
25 august, 2022

obber- og sølvionetilsetning er en desinfeksjonsmetode som blir brukt mot både bakterier og alger. Behandlingsmetoden bl...

Anodisk oksidasjon
Anodisk oksidasjon
25 august, 2022

Anodisk oksidasjon er en behandlingsmetode der en ved elektrolyse av vann får dannet oksygenradikaler, hydroksylradikale...