Klordioksid


Klordioksid tilsettes vannet kontinuerlig og følger med væskestrømmen inn i anlegget. Monteres oftest på vanninntaket i bygget slik at hele anlegget blir behandlet.

Klordioksiden må produseres på stedet av en generator, siden gassen raskt brytes ned. Det finnes flere måter å produsere klordioksid på. Surgjøring av klorittløsninger, klorbehandling av klorittløsninger, eller vannløselige tabletter er de mest vanlige. Et fellestrekk er at klordioksiden må tilføres kontinuerlig i anlegget, og det antydes av leverandører at driftskostnadene derfor er høye.


Fordeler

  • Relativt enkelt å installere og overvåke dosering
  • Effekten er uavhengig av PH
  • Bidrar til fjerning av biofilm
  • Prorduserer ikke klororganiske stoffer


Ulemper

  • Brytes ned av UV-lys. UV-bestråling må eventuelt skje før tilførsel av klordioksid
  • Kan korrordere plastrør (begrenset kunnskap)
  • Det kan dannes kloritt/klorat som er helseskadelig. Krever derfor overvåkning av doseringen slik at dette ikke inntreffer.
  • Omfattende service
  • Smak og lukt på drikkevann (smaksgrense 0,4 mg/l)

 

Ta kontakt med rådgiverne i Kompa for ytterligere veiledning 

Del kunnskapen:

Lignende innlegg som kan interessere deg?

Biocidforskriften
Biocidforskriften
5 august, 2022

Biocidforskriften Forskriften om biocidholdige produkter (BPR) omhandler de nye krav til merking av produkter som er beh...

Hydrogenperoksid
Hydrogenperoksid
5 august, 2022

Hydrogenperoksid Metoden består av å tilsette et konsentrat av hydrogenperoksid stabilisert med sølv. Hydrogenperoksiden...

Kobber- sølvionetilsetning
Kobber- sølvionetilsetning
5 august, 2022

Kobber- sølvionetilsetning Kobber og sølv er alge- og bakteriedrepende virkestoffer. Kobberionene ødelegger celleveggen ...