Search

Jernkorrosjon

Når stål korroderer som følge av kontakt med oksygen dannes ulike jernhydroksider.

I korrosjonsreaksjonen dannes først jernhydroksidet Fe(OH)2, og deretter omdannes dette til andre former, hovedsakelig hematitt og magnetitt.

Rødrust

Hematitt (Fe2O3 eller Fe(OH)3) er rødbrunt og kalles ofte rødrust eller brunrust.

Denne korrosjonsformen oppstår der det er god tilgjengelighet på oksygen i anlegget.

Magnetitt

Magnetitt (Fe3O4) oppstår til forskjell fra hematitt når det er begrenset eller ingen tilgang på oksygen. Man kan derfor se av den kjemiske formelen at det er mindre oksygen per jernatom i forbindelsen.

Magnetitt er sterkt magnetisk og har høy tetthet. Det kreves derfor at man benytter en magnetstav for å fjerne produktet fra anlegget. Magnetstaven kan være frittstående plassert i delstrøm, eller kombineres med et pose- eller patronfilter.

 

Ta kontakt med Kompa for videre bistand med ditt anlegg

Del kunnskapen:

Lignende innlegg som kan interessere deg?

Materialer og materialegenskaper
Materialer og materialegenskaper
9 mai, 2022

Hvilke materialer benyttes i lukkede energianlegg? I lukkede energianlegg benyttes en lang rekke materialer med ulike eg...

Klorider
Klorider
9 mai, 2022

Klorider Et høyt nivå av klorider i lukkede energianlegg kan skade oksidlaget eller inhibitorfilmen som beskytter metall...

Sulfater
Sulfater
9 mai, 2022

Sulfater Dersom væsken inneholder store mengder sulfat og forholdene ligger til rette for bakteriell aktivitet kan sulfa...