Internkontrollforskriften

Uavhengig av hva ulike leverandører sier angående deres sikringssystem mot legionella, så er alle forvaltere og driftere av bygg underlagt internkontrollforskriften, som forteller at alle bygg skal kontrolleres og testes jevnlig. Alle bygg skal kontrolleres jevnlig (iht. risikovurdering), og det skal utarbeides en rutine for å ha kontroll på anlegget. Dette betyr at uavhengig av valgt systemløsning, så må det jevnlig tas vannprøver av anlegget for å være sikker på at anlegget er fritt for skadelige bakterier.

 

Kompa hjelper deg med kartlegging og oversikt

Del kunnskapen:

Lignende innlegg som kan interessere deg?

Grovfiltrering og ultrafiltrering
Grovfiltrering og ultrafiltrering
5 august, 2022

Grovfiltrering og ultrafiltrering Grovfiltrering er filtrering ned til 5 μm, ofte med et selvrensende system. Grovfiltre...

Hydrogenperoksid
Hydrogenperoksid
5 august, 2022

Hydrogenperoksid Metoden består av å tilsette et konsentrat av hydrogenperoksid stabilisert med sølv. Hydrogenperoksiden...

Ultrafiolett bestråling
Ultrafiolett bestråling
5 august, 2022

Ultrafiolett bestråling UV-bestråling gjøres ved å bestråle vannstrømmen med ultrafiolett lys. Dette gjør bakteriene som...