Inntaksvannet i Norge

Over 90% av inntaksvannet i Norge kommer fra overflatevannkilder, slik som innsjøer og elver. Dette vannet har et naturlig høyt innhold av luft, ca 11% luft per liter vann er en tommelfingerregel.

Luft består hovedsakelig av nitrogen (ca 78%), oksygen (ca 21%) og karbondioksid (0,04%), og sammen med mindre mengde andre gasser utgjør dette luften vi puster inn hver dag.

Også andre prosesser påvirker vannkildene. Humus er organisk materiale som oftest med lukt, som vaskes ut i vannkildene som følge av mindre sur nedbør og klimaendringer. Humus gir økt farge på vannet og setter større krav til vannbehandling fra kommunene. 

Det er altså dette vannet, med høyt innhold av luft, oksygen og eventuelle vannkjemikaler fra kommunens vannbehandlingsanlegg, vi fyller i våre lukkede energianlegg.

 

Ta kontakt for å høre hvordan vi kan hjelpe deg med ditt anlegg

Annet interessant fagstoff

Akkreditert inspeksjon av kjøletårn og luftskrubbere
Akkreditert inspeksjon av kjøletårn og luftskrubbere
16 august, 2022

Akkreditert inspeksjon av kjøletårn og luftskrubbere er et krav i Forskrift om miljørettet helsevern. for eiere av kjøle...

Legionellatilfeller i Norge
Legionellatilfeller i Norge
11 mai, 2022

Legionellatilfeller i Norge Det første registrerte utbruddet av Legionella i Norge skjedde i Stavanger i 2001. Smittekil...

Akkreditert legionella inspeksjon utført – hva gjør du nå?
Akkreditert legionella inspeksjon utført – hva gjør du nå?
16 august, 2022

Akkreditert legionella inspeksjon utført – hva gjør du nå? I løpet av høsten 2021 og våren 2022 har Kompa hjulpet mange ...