Inntaksvannet i Norge

Over 90% av inntaksvannet i Norge kommer fra overflatevannkilder, slik som innsjøer og elver. Dette vannet har et naturlig høyt innhold av luft, ca 11% luft per liter vann er en tommelfingerregel.

Luft består hovedsakelig av nitrogen (ca 78%), oksygen (ca 21%) og karbondioksid (0,04%), og sammen med mindre mengde andre gasser utgjør dette luften vi puster inn hver dag.

Også andre prosesser påvirker vannkildene. Humus er organisk materiale som oftest med lukt, som vaskes ut i vannkildene som følge av mindre sur nedbør og klimaendringer. Humus gir økt farge på vannet og setter større krav til vannbehandling fra kommunene. 

Det er altså dette vannet, med høyt innhold av luft, oksygen og eventuelle vannkjemikaler fra kommunens vannbehandlingsanlegg, vi fyller i våre lukkede energianlegg.

 

Ta kontakt for å høre hvordan vi kan hjelpe deg med ditt anlegg

Annet interessant fagstoff

Kobberkorrosjon
Kobberkorrosjon
9 mai, 2022

Kobberkorrosjon Kobber og ulike kobberlegeringer benyttes i stor grad i lukkede varme- og kjøleanlegg. Kobber benyttes s...

Forbehandling av påfyllingsvann
Forbehandling av påfyllingsvann
9 mai, 2022

Forbehandling av påfyllingsvann Selv om lokalt grunnvann eller borevann kan benyttes, er de fleste lukkede varme- og kjø...

Vannbehandling som et viktig grep for energisparing i bygg
Vannbehandling som et viktig grep for energisparing i bygg
27 oktober, 2022

Dersom du har et daglig ansvar for drift av bygg eller et overordnet ansvar for eiendomsdrift har du sannsynligvis aller...