Search

Inntaksvannet i Norge

Over 90% av inntaksvannet i Norge kommer fra overflatevannkilder, slik som innsjøer og elver. Dette vannet har et naturlig høyt innhold av luft, ca 11% luft per liter vann er en tommelfingerregel.

Luft består hovedsakelig av nitrogen (ca 78%), oksygen (ca 21%) og karbondioksid (0,04%), og sammen med mindre mengde andre gasser utgjør dette luften vi puster inn hver dag.

Også andre prosesser påvirker vannkildene. Humus er organisk materiale som oftest med lukt, som vaskes ut i vannkildene som følge av mindre sur nedbør og klimaendringer. Humus gir økt farge på vannet og setter større krav til vannbehandling fra kommunene. 

Det er altså dette vannet, med høyt innhold av luft, oksygen og eventuelle vannkjemikaler fra kommunens vannbehandlingsanlegg, vi fyller i våre lukkede energianlegg.

 

Ta kontakt for å høre hvordan vi kan hjelpe deg med ditt anlegg

Del kunnskapen:

Lignende innlegg som kan interessere deg?

Utforming av et lukket energianlegg
Utforming av et lukket energianlegg
9 mai, 2022

Design av lukkede anlegg For at det lukkede energisystemet skal fungere så optimalt som mulig må flere ting tas med i vu...

Forbehandling av påfyllingsvann
Forbehandling av påfyllingsvann
9 mai, 2022

Forbehandling av påfyllingsvann Selv om lokalt grunnvann eller borevann kan benyttes, er de fleste lukkede varme- og kjø...

Fakta om legionellabakterien
Fakta om legionellabakterien
7 november, 2022

Fakta om legionellabakterien Legionellabakterien finnes naturlig i små, ufarlige konsentrasjoner i overflatevann og fukt...