Search

Hva forteller fargen på vannprøven?

For å ha kontroll på væskekvaliteten i et lukket varmeanlegg eller kjøleanlegg anbefales det å gjennomføre en væskeanalyse minimum én gang årlig. Som en del av vannbehandlingskontrollen med Inspektor blir du derfor bedt om å foreta en vannprøve fra anlegget. Denne vannprøven sendes til laboratorium hvor innholdet analyseres. 

En væskeanalyse fra et lukket energianlegg benyttes til å undersøke om det pågår korrosjon i anlegget og om eksisterende vannbehandlingsprogram fungerer optimalt. 

Den umiddelbare fargen på vannprøven fra anlegget kan imidlertid avsløre en god del.
Fargen på væsken er nemlig en god indikasjon på hva som foregår i anlegget. 

Under følger en gjennomgang av de vanligste væskekvalitetene vi ser og hva de indikerer. 

 

Helt klar væskeKompa AS - Vannprøveflaske - Klar væske

Dersom væsken er helt klar er det ingen tegn til korrosjon og anlegget har et godt utgangspunkt for god ENØK drift.

 

 

Klar væske
med få partiklerKompa AS - Vannprøveflaske - Klar væske med få partikler

Dersom væsken har noen få partikler indikerer dette noe korrosjon og partikkeldannelse i anlegget.

Det kan være nødvendig å gjennomføre tiltak for å forhindre at partikkelmengden øker, for eksempel kontrollere filteret oftere. 

 

Væske med
mye sorte partiklerKompa AS - Vannprøveflaske - Klar væske med mye partikler

Dersom væsken har mye sorte partikler er det grunn til bekymring. Dette er som oftest magnetitt som kan gi innvendig slitasje og beleggdannelse.  

Det må gjennomføres tiltak for å fjerne partiklene og hindre at nye partikler oppstår. 

 

Sort væskeKompa AS - Vannprøveflaske - Sort væske

Når væsken er sort er mengden forurensning svært høy og anlegget kan ha hatt pågående korrosjon over tid. Ofte er det behov for umiddelbare tiltak for å gjenopprette optimal effekt på anlegget.  


 

Rød væskeKompa AS - Vannprøveflaske - Rød væske

Dersom væsken er rødfarget, gjerne rustfarget, tyder dette på pågående korrosjon i anlegget og høy tilstedeværelse av oksygen. Det er kanskje behov for tiltak for å hindre tilførsel av oksygen i anlegget, samt tiltak for å redusere partikkelmengden. 

 

Gul væskeKompa AS - Vannprøveflaske - Gul væske

Gul væske kan indikere begynnende korrosjon. Fargen kan også skyldes kjemikalier i vannbehandlingsprogrammet. En analyse vil avdekke om det er begynnende korrosjon i anlegget slik at tiltak kan iverksettes om det er nødvendig. 

 

Brun væskeKompa AS - Vannprøveflaske - Brun væske

Dersom væsken er brun eller grønnlig-brun kan dette tyde på bakterievekst i anlegget. En brun væske kan også skyldes en blanding av ulike korrosjonsprodukter. En analyse vil avdekke hva som er årsaken.

 

Sørg for riktig vannbehandling

Et lukket energianlegg trenger riktig vannbehandling for å unngå noen av tilfellene vi har nevnt ovenfor. 

Det kan imidlertid være utfordrende å fastslå alle prosesser som foregår i et lukket anlegg basert på kun én væskeanalyse. Ved å kjenne anleggets historikk og væskens utvikling over tid kan man derimot se hvordan parameterne utvikler seg, og hvor fort dette skjer. Dersom man ikke overvåker væskekvaliteten kan man risikere at korrosjonsproblemer oppdages sent, noe som kan medføre at nødvendige tiltak blir mer omfattende og kostbare, og at anlegget driftes med lavere virkningsgrad enn nødvendig.

For å ha kontroll på væskekvaliteten i et lukket anlegg anbefaler Kompa at det gjennomføres en væskeanalyse minimum én gang årlig. Analysen bør tas når anlegget er i drift, henholdsvis vinterstid for varmeanlegg og sommerstid for kjøleanlegg, dersom anlegget ikke er i drift hele året. MultipleBottles_OnSidetrans2 (1)-1


 

 

Trenger du å bestille prøveflasker? 
Bestill vannprøveflasker

 

Ta kontakt med rådgiverne i Kompa, så hjelper vi deg videre!

Del kunnskapen: