Search

Hva blir konsekvensene for norske bygg- og eiendomsaktører? 

Hvordan ser vi for oss at dette kan påvirke norske bygg- og eiendomsaktører, og hvordan kan disse skaffe seg et taksonomi-compliant bygg?  

Det er selvfølgelig veldig usikkert hva utfallet vil bli av denne finansomstillingen i Europa. Når kapital skal favorisere noen prosjekter fremfor andre, og det skal gjøres ved hjelp av reguleringer i finansmarkedet, er det åpenbart at dette vil ha stor påvirkning på finansieringssiden for bygg- og eiendomsaktører. 

Vi går derfor igjennom noen av de mest åpenbare sidene taksonomien vil påvirke og hvordan. 

Eiersiden 

Eiendom er generelt sett høyt belånt. De som kjøper og forvalter eiendom har høy belåning generelt og finansiering er derfor avgjørende for transaksjoner innen eiendomsmarkedet. 

Banker og investorer vil bli underlagt krav om innhenting av taksonomiscore fra selskaper som omfattes av taksonomien. Hvilke betingelser eierne får på finansiering av eiendom, basert på scoren i taksonomien, vil potensielt bli avgjørende for mange aktører.  

Investorsiden 

Det samme gjelder på investorsiden. Skjer det endringer på finansieringssiden kan etterspørselen endre seg hos de som skal kjøpe og selge bygg.  

Eiendomstransaksjoner er i tillegg investeringer med lange tidshorisonter og investorer vil derfor raskt ta høyde for fremtidig risiko og prise dette tidlig inn i prosjektene sine. Her er det den langsiktige finansieringen i forhold til kjøp og salg av eiendom som er viktigst å ha kontroll på og som vil gi størst konsekvenser. 

Taksonomien vil påvirke 

 • Låneutmåling/LTV 
 • Margin/rentepåslag 
 • Løpetid på finansiering 
 • Avdragsstruktur 
 • Fleksibilitet i klausuler i låneavtaler 

Utleie  

En del av denne finansomstillingen handler om å lage terskelnivåer på hva som er bærekraftig eiendom. Disse nivåene kan lett omsettes til typiske krav som offentlige leietakere, og andre leietakere som ønsker å være mer bærekraftige, fort kan legge inn i sine kravspesifikasjoner, hvilket igjen vil ha en effektiv påvirkning på markedet for utleie. Dette vil i tur påvirke prisnivået ved at noen bygg blir mer ettertraktet, mens andre vil få problemer med å få leid ut - før de har gjort nødvendige energiøkonomiske grep.  

Taksonomien vil påvirke

 • Krav til leietakere som påvirker leieprisnivå 
 • Krav fra leietakere som påvirker leieprisnivå 

Investormarkedet 

Store børsnoterte investeringsselskaper som pensjonsfond, livselskaper og forvaltere vil påvirkes av avkastningskrav og hvor mye av deres fortjeneste som stammer fra bærekraftige investeringer.  

Dette vil endre risikooppfattelsen blant investorer som igjen vil påvirke avkastningskravene til selskapene.  

Taksonomien vil påvirke

 • Avkastningskrav 
 • Porteføljerisiko  

Annet finansieringsrelatert 

Andre effekter av denne typen regulering som kan komme er at eiendomsforvaltere fort blir eksponert for hva slags portefølje de sitter med. Eiendomsforvalterne vil bli nødt til å dele mye mer informasjon om byggene sine enn hva de gjør i dag. Taksonomien stiller krav til bruk av finansielle tall for å vurdere og rapportere hvor bærekraftige man er. Da må man for eksempel kunne oppgi hvor stor del av selskapets leieinntekter som kommer fra bærekraftige bygninger.  

Taksonomien vil påvirke

 • ESG-profil på eiere og medinvestorer 
 • ESG-profil på leietaker 

Omdømme 

Omdømme for en eiendomsforvalter kan i større grad komme til å henge sammen med hva slags bærekrafts nivå porteføljen deres har. Dette vil igjen kunne påvirke hvordan allmenhetens oppfatning av selskapet er. Ingen vil som nevnt være dårligst i klassen på bærekraft.  

Taksonomien vil påvirke

 • Peers 
 • Rettighetsgivere 
 • Leietakere 

 

Ta kontakt med Kompa for å høre hvordan vi kan bidra til bærekraft i dine anlegg

Del kunnskapen:

Lignende innlegg som kan interessere deg?

Taksonomien for eiendom, bygg og anlegg
Taksonomien for eiendom, bygg og anlegg
12 mai, 2022

Taksonomiens påvirkning på eiendom, bygg og anlegg  Vi skal se nærmere på hva taksonomien innebærer spesielt for sektore...

God drift ved Vågen Videregående Skole
God drift ved Vågen Videregående Skole
27 april, 2022

God drift ved Vågen Videregående Skole Arild Todnem er driftsleder ved Vågen videregående skole i Sandnes i Rogaland, hv...

Kurs i vannbehandling - essensielt for rørleggere
Kurs i vannbehandling - essensielt for rørleggere
19 august, 2022

Kurs i vannbehandlingskontroll fra Kompaskolen Fagekspertene i Kompa har lang praktisk og teoretisk erfaring innen fagom...