Grovfiltrering og ultrafiltrering


Grovfiltrering er filtrering ned til 5 μm, ofte med et selvrensende system. Grovfiltrene vil skille ut større mikrobiologiske organismer, amøber og andre protozer som kan bære med seg legionellabakterier. Grovfiltrene reduserer vekst av biofilm videre inn i anlegget.
Ultrafiltrering går ut på at vannet presses igjennom finporede membraner med porestørrelse mindre enn 0,03 μm. Ultrafiltrering kan gjøres både sentralt (vanninntak) og på tappesteder. Det er til dels dårlige erfaringer tilknyttet ultrafiltrering med sentral behandling. Dette på grunn av hyppige serviceintervaller (utskiftning/spyling) og fordi det ikke fjerner faren for oppblomstring ute på anlegget.
Ved benyttelse av ultrafiltrering kreves det gode innarbeidede rutiner. Typisk bytteintervall er hver 3. måned for større filtre, mens filtre plassert på tappested kan måtte byttes så ofte som opptil 2 ganger i måneden.

Fordeler

  • Enkel installasjon
  • Ingen kjemisk tilsetning. Ingen biprodukter dannes

Ulemper

  • Kun momentan virkning i passeringspunkt. Ingen effekt nedstrøms i anlegget
  • Hyppige utskiftningsintervaller for finfiltre. Krever gode driftsrutiner
  • Oppnår ikke tilstrekkelig beskyttelse ved lave varmtvannstemperaturer

 

Kontakt Kompa for hjelp med ditt legionellaprogram

Del kunnskapen:

Lignende innlegg som kan interessere deg?

Kobber- sølvionetilsetning
Kobber- sølvionetilsetning
5 august, 2022

Kobber- sølvionetilsetning Kobber og sølv er alge- og bakteriedrepende virkestoffer. Kobberionene ødelegger celleveggen ...

Ultrafiolett bestråling
Ultrafiolett bestråling
5 august, 2022

Ultrafiolett bestråling UV-bestråling gjøres ved å bestråle vannstrømmen med ultrafiolett lys. Dette gjør bakteriene som...

Mikrobiologiske barrierer
Mikrobiologiske barrierer
5 august, 2022

Mikrobiologiske barrierer Mikrobiologiske barrierer er en betegnelse som ofte brukes om installasjoner i det interne van...