Fritt klor

Klor er et oksiderende biocid, som vanligvis tilsettes som natriumhypokloritt eller kalsiumhypokloritt. Anbefalt dosering må tilpasses det enkelte anlegg i henhold til vannkvaliteten i anlegget. Siden klor er ustabilt vil det reagere med organiske forbindelser i vannet og reduseres til klorid. Fritt klor betyr at en skal ha en viss mengde restklor (minimum 0,05 mg/l), og denne mengden må måles for å kontrollere at nok klor er tilsatt.

Fordeler

 • Lett å installere og kontrollere
 • Relativt billig i forhold til mange andre alternativer
 • Kan som regel ettermonteres på anlegg
 • Økende effekt med økende temp (opp til 60 °C)
 • Virkningen vedvarer ut i væskestrømmen

Ulemper

 • Virker korrosjonsfremmende på rør
 • Fjerner ikke biofilm
 • Temperaturer over 60 °C kan redusere effekt med at kloren dekomponerer
 • Krever et nøytralt/surt miljø for å være effektiv. Effekt avtar raskt ved PH over 7
 • Ikke egnet for vann med høyt innhold av organiske stoffer
 • Ikke egnet for vann med store mengder oksiderbare stoffer
 • Ved høye nivåer klor (>5 mg/l), vil det ha en negativ innvirkning på opplevd kvalitet på drikkevannet med både lukt og smak
Del kunnskapen:

Lignende innlegg som kan interessere deg?

Temperatur
Temperatur
9 mai, 2022

Temperatur Korrosjonshastigheten øker med økende temperatur. For eksempel dobles korrosjonshastigheten for stål i en mil...

Kontinuerlig vannbehandling
Kontinuerlig vannbehandling
5 august, 2022

Kontinuerlig vannbehandling Kontinuerlig vannbehandling er en betegnelse som brukes om installasjoner i det interne vann...

Kurs i vannbehandling for rørleggere - en unik mulighet
Kurs i vannbehandling for rørleggere - en unik mulighet
16 juni, 2022

Kurs i vannbehandling for rørleggerbransjen "Veldig bra kurs! Dere sitter på enormt med kunnskap og er flinke til å form...