Search

Frontlinjearbeidere 

Historisk har frontlinjearbeidere, slik som vaktmestere, driftspersonale, operasjonsansvarlige og teknisk personell hatt ansvar for sine egne oppfølginger.  

Etter hvert som bygningsmassen tilføres nye og mer kompliserte systemer blir frontlinjearbeiderne også stadig tillagt nye oppgaver, slik som innsamling og lagring av data om bygningene de drifter.  

Forskere fra SINTEF har nylig publisert en forskningsrapport («Digitalisering av eksisterende bygg») hvor de undersøkte nettopp hvordan mange vaktmestere sitter på en gullgruve av informasjon om byggene de drifter. Problemet var imidlertid at flere hadde utviklet sine egne små datasystemer for å ha oversikt og informasjon om byggene sine lett tilgjengelig.  

Resultatet er at samtidig som eierne investerte store summer i dedikerte datasystemer for energibesparelser, ble disse systemene lite brukt av driftspersonalet.   

Datakurering 

For at data skal gi verdi og mening for eierne av byggene er dataene nødt til å gjennomgå en datakurering.  

Datakurering betyr å aktivt ta vare på data gjennom hele livssyklusen, for eksempel ved å organisere, langtidsbevare, beskrive, vaske, tilføre verdi til og fremme bruk av disse dataene.  

Dersom byggeier allerede benytter et Facility Management system så er det ikke sikkert at det splitter nye solcellepanelet, eller airconditioning-anlegget snakker direkte med dette. Dermed blir det frontlinjearbeidernes jobb å føre inn sine data manuelt i FM systemet.  Utfordringen med dette er at driftspersonell ikke alltid ser nytteverdien av å registrere informasjonen. Dette kan igjen føre til at drifterne blir mindre engasjerte i innsamling, oppdatering og nødvendig korreksjon av anleggsdataene.

Løsning 

Kompa AS har utviklet en digital plattform for tekniske inspeksjoner, kalt Inspektor.  
Ved hjelp av denne applikasjonen kan brukerne registrere anleggsinformasjon direkte i applikasjonen, og ved å benytte applikasjonen til å registrere vannprøver fra anlegget samt fremtidig sensordata, kan driftspersonalet, og ledelsen få beskjed om avvik tilknyttet anlegget sammen med anbefalte tiltak.  

Når driftspersonell får en rapport tilbake konkrete tiltak som kan bedre driften av anlegget, er det enklere å se verdien av datainnsamlingen. Det er i tillegg en bonus at drifterne får bedre kunnskap om anleggene sine ved å gjennomføre inspeksjonene selv.

Fordel for eiere 

For eiendomseiere er det mange åpenbare fordeler ved å digitalisere og forenkle tekniske inspeksjoner. Hovedbudskapet er å være tidlig ute med overvåkning av anleggene sine slik at man kan identifisere behov før de utarter seg til driftsstans og kostbare reparasjoner.  

 

Ta kontakt med Kompa for å høre
hvordan vi kan hjelpe deg
å energi optimalisere dine bygg
 

Del kunnskapen:

Lignende innlegg som kan interessere deg?

Løst oksygen
Løst oksygen
9 mai, 2022

Løst oksygen Konsentrasjonen av løst oksygen er den desidert viktigste faktoren som kontrollerer korrosjonshastigheten t...

Aluminiumskorrosjon
Aluminiumskorrosjon
9 mai, 2022

Aluminiumskorrosjon Støpt eller smidd aluminium benyttes i noen tilfeller i lukkede varme- og kjøleanlegg. Eksempler på ...

Strømprisene når nye høyder - samtidig med oppstart av varmesesongen
Strømprisene når nye høyder - samtidig med oppstart av varmesesongen
6 september, 2022

Været begynner definitivt å bli høstlig og flere steder kryper gradestokken nedover. Da blir det behov for varme i bygge...