Search

Forbehandling av påfyllingsvann

Selv om lokalt grunnvann eller borevann kan benyttes, er de fleste lukkede varme- og kjølesystemer vanligvis fylt med kommunalt vann. Ledningsvannet samsvarer med drikkevannskvaliteten i området og bør derfor i utgangspunktet være fri for forurensninger og skitt og rusk. Det er imidlertid andre egenskaper som kan gjøre vannet uønsket for bruk i systemet.

I Norge har vi god kvalitet på kommunalt nettvann, og vannet er derfor i de fleste tilfeller godt egnet som påfyllingsvann til varme- og kjøleanlegg. Forbehandling trenger derfor kun å vurderes for påfyllingsvann som ikke er i samsvar med anbefalinger.

Tilfeller hvor forbehandling av inntaksvannet kan være nødvendig er:

 • Veldig hardt vann (vann med mye kalk)
 • Vann som inneholder en høy konsentrasjon av oppløste faste stoffer (spesielt klorider og sulfater)
 • Vann med uønsket mikrobiologisk aktivitet

Tilgjengelige forbehandlingssystemer

Tilgjengelige forbehandlingssystemer kan grovt klassifiseres som:


    • Bløtgjøring av vannet
    • Filtrering av vannet
    • Desinfeksjon og mikrobiologisk kontroll

 

Ta kontakt for en gjennomgang av ditt vannbehandlingsprogram

Del kunnskapen:

Lignende innlegg som kan interessere deg?

Hensikten med vannbehandling
Hensikten med vannbehandling
9 mai, 2022

Viktig med riktig vannbehandling Vannbehandling i lukkede varme- og kjølesystemer er avgjørende for å unngå korrosjon, s...

Vann og kunnskap tar letteste vei
Vann og kunnskap tar letteste vei
1 september, 2022

“Jeg lærer noe hver dag”, uttaler Arild Todnem. Han er driftsleder ved Vågen videregående skole i Sandnes i Rogaland, hv...

Hvorfor er vannbehandling så viktig hos fjernvarmekundene?
Hvorfor er vannbehandling så viktig hos fjernvarmekundene?
5 oktober, 2022

Fjernvarme og vannbehandling Hvorfor er vannbehandling så viktig på sekundærsiden for å oppnå god varmeoverføring.  Å væ...