Forbehandling av påfyllingsvann

Selv om lokalt grunnvann eller borevann kan benyttes, er de fleste lukkede varme- og kjølesystemer vanligvis fylt med kommunalt vann. Ledningsvannet samsvarer med drikkevannskvaliteten i området og bør derfor i utgangspunktet være fri for forurensninger og skitt og rusk. Det er imidlertid andre egenskaper som kan gjøre vannet uønsket for bruk i systemet.

I Norge har vi god kvalitet på kommunalt nettvann, og vannet er derfor i de fleste tilfeller godt egnet som påfyllingsvann til varme- og kjøleanlegg. Forbehandling trenger derfor kun å vurderes for påfyllingsvann som ikke er i samsvar med anbefalinger.

Tilfeller hvor forbehandling av inntaksvannet kan være nødvendig er:

 • Veldig hardt vann (vann med mye kalk)
 • Vann som inneholder en høy konsentrasjon av oppløste faste stoffer (spesielt klorider og sulfater)
 • Vann med uønsket mikrobiologisk aktivitet

Tilgjengelige forbehandlingssystemer

Tilgjengelige forbehandlingssystemer kan grovt klassifiseres som:


    • Bløtgjøring av vannet
    • Filtrering av vannet
    • Desinfeksjon og mikrobiologisk kontroll

 

Ta kontakt for en gjennomgang av ditt vannbehandlingsprogram

Del kunnskapen:

Lignende innlegg som kan interessere deg?

Utforming av et lukket energianlegg
Utforming av et lukket energianlegg
9 mai, 2022

Design av lukkede anlegg For at det lukkede energisystemet skal fungere så optimalt som mulig må flere ting tas med i vu...

Kobberkorrosjon
Kobberkorrosjon
9 mai, 2022

Kobberkorrosjon Kobber og ulike kobberlegeringer benyttes i stor grad i lukkede varme- og kjøleanlegg. Kobber benyttes s...

Oksygenbarrierer i plastrør
Oksygenbarrierer i plastrør
9 mai, 2022

Oksygenbarrierer i plastrør Mange tenker kanskje at plastrør er tette, men det er ikke helt riktig. Plastrør slipper nem...