Faktorer som fremmer vekst av bakterier og MIC

pH

De fleste mikroorganismer vokser best ved en pH på mellom 6,5 til 7,5.
Få trives under pH 4 eller over pH 9, selv om det er rapportert tilfeller av mikrober som overlever ved mindre enn pH 1 eller over pH 11. Generelt har bakterier en tendens til å dominere ved pH 6 eller over, mens sopp og gjær kan blomstre under surere forhold, under pH 6.

Temperatur

De fleste ødeleggende mikroorganismer har en tendens til å vokse best ved temperaturer på 15 - 40°C. Selv om de vanlige designtemperaturene for oppvarmings- og kjølevannssystemer kanskje ikke synes å favorisere bakterievekst, kan enkelte områder i systemet gi ideelle temperaturer for bakterievekst, spesielt under driftsforhold med delbelastning eller når systemet er inaktivt.

Næringsstoffer

Det er uheldig at noen av kjemikaliene som tilsettes systemet som korrosjonshemmere, eller deres nedbrytningsprodukter, også gir essensielle næringsstoffer for visse bakterier. Selv biocider kan bli
næringsstoffer når de brytes ned. Selv om denne situasjonen ikke kan unngås, bør vannbehandlingsspesialisten være klar over problemet og om nødvendig iverksette ytterligere tiltak for å motvirke problemet.

Biofilmer

Biofilmer beskytter bakterier mot virkningen av biocider og gir en rekke miljøforhold som er egnet for vekst av forskjellige bakterier, i tillegg til å være direkte involvert i korrosjonsprosesser.

Stagnasjon

Lukkede vannsystemer bør utformes for å minimere risikoen for biologisk begroing. I praksis betyr dette å unngå områder med stagnasjon, inkludert blindrør. Blindrør tillater uforstyrret bakteriell spredning og biofilmer som kan påvirke vannkvaliteten i hele systemet.  

Smuss og rusk

Smuss og rusk vil absorbere og redusere effektiviteten til biocider og andre vannbehandlingskjemikalier og gi områder med lokal stagnasjon. Smuss og ruskpartikler kan også bli en kilde til næringsstoffer for bakterier.

Materialer

Ved valg og installasjon av rør, beslag og utstyr bør man unngå bruk av materialer eller designfunksjoner som støtter mikrobiologisk vekst. 

 

Ta kontakt med Kompa for veiledning vedrørende ditt vannbehandlingsprogram

Del kunnskapen:

Lignende innlegg som kan interessere deg?

Klorider
Klorider
9 mai, 2022

Klorider Et høyt nivå av klorider i lukkede energianlegg kan skade oksidlaget eller inhibitorfilmen som beskytter metall...

Sulfater
Sulfater
9 mai, 2022

Sulfater Dersom væsken inneholder store mengder sulfat og forholdene ligger til rette for bakteriell aktivitet kan sulfa...

Feiltrykk
Feiltrykk
9 mai, 2022

Feiltrykk Alle lukkede energianlegg har et ekspansjonssystem som skal sørge for at trykket i anlegget holdes stabilt når...