Search

EUs nye taksonomi - et rammeverk for kredittrangering av bærekraft 

EU taksonomien er en del av en større europeisk politikkendring som skal omstille Europa i en mer bærekraftig retning.   

Taksonomien er i praksis et nytt rammeverk for bærekraftscoring av bedrifter og eiendeler. Rammeverket kan sammenlignes med det som i dag eksisterer for kredittrating, hvor kredittrating binder risiko og finans sammen på en strukturert måte og som gir stor påvirkning på et selskaps kapitaltilgang. Intensjonen er at taksonomien skal bli det samme for bærekraft og finans.  

Taksonomien skal være en måte å score bærekraft på, slik at man kan sammenligne selskaper og prosjekter på tvers av industrier. Dette skaper en metrikk som er enkel for finansverden å forholde seg til og målet er at dette igjen skal påvirke et selskaps kapitaltilgang og kapitalkostnad i en mer bærekraftig retning. 

Vil ha stor påvirkning

EUs nye taksonomi vil påvirke svært mange selskaper, og allerede i år vil titusener av selskaper måtte score seg selv og rapportere inn dette. I 2024 planlegger EU og utvide dette til at mer enn 50.000 små og mellomstore bedrifter i Europa og til og med selskaper i EØS vil måtte rapportere taksonomiscore.  

Grønne lån

Etter hvert som reglene for grønne lån strammes inn vil banker og investorer også forvente å få fremlagt taksonomiscore. Selskaper som ikke er omfattet av kravet om rapportering vil derfor allikevel antas å søke en god score da økonomiske incentiver vil bidra til dette – i tillegg til at bærekraft ikke er noe du vil være dårligst i klassen på.  

 

Riktig vannbehandling kan bidra til reduserte energiutgifter. Ta kontakt for å høre hvordan Kompa kan bistå med ditt anlegg

Del kunnskapen:

Lignende innlegg som kan interessere deg?

The European Green Deal
The European Green Deal
12 mai, 2022

The European Green Deal  Grunnlaget for EU taksonomien ble lagt i Paris-avtalen fra 2015. Som en naturlig følge av Paris...

EU Taksonomi for bygg- og eiendomsbransjen
EU Taksonomi for bygg- og eiendomsbransjen
12 mai, 2022

EU Taksonomi for bygg- og eiendomsbransjen EUs taksonomi er en del av EU Sustainable Finance Action Plan, og er en tidli...

Aktuelle mikrobiologiske analyser fra bygg
Aktuelle mikrobiologiske analyser fra bygg
26 oktober, 2022

Aktuelle analyser og formål I bygninger og i ulike tekniske installasjoner i bygninger, kan det være aktuelt å bruke mik...