EU Sustainable Finance Action Plan 

The Green Deal legger føringer for hvordan EU skal finansiere og investere innen forskning, innovasjon og infrastruktur. EUs Sustainable Finance Action Plan er rammeverket som skal sette finansiering og regelverksendringer i system for å oppnå klimakutt og bærekraftig omstilling.  

EU Sustainable Finance Action Plan handler, kort oppsummert, om å omstille finanssystemet til å gi incentiver til privat kapital slik at disse benyttes til å investere i bærekraftig prosjekter.  

Store investeringer

Overgangen til et utslippsfritt kontinent krever massive investeringer. I arbeidet med å avdekke hvordan Europa kan nå dette målet har det blitt gjennomført studier i regi av EU som viser at det må investeres mer enn 270 MRD EUR hvert år, innenfor transport, vann og avfall, samt energisektoren - enn hva som gjøres i dag.  

Disse midlene finnes ikke i noen av de europeiske landenes offentlige budsjetter. Dagens finanssystem bidrar heller ikke i tilstrekkelig grad til ønsket samfunnsutvikling i EU-landene. Derfor handler hele EU Sustainable Action Plan om å mobilisere privat kapital til disse investeringene.  

Myndighetene ønsker at privat kapital kanaliseres til riktige bærekraftige formål og dette skal oppnås ved å etablere et finansielt rammeverk som legger juridiske føringer og incentiver om bærekraftige investeringer. Dette rammeverket er under utvikling og per i dag så er EU taksonomien, SFDR Sustainable Finance Disclosure Regulation og CSRD Corporate Sustainability Reporting Directive alle deler av det som skal bli det regulatoriske rammeverket for rapportering av bærekraft.   

For bygg- og eiendomsbransjen er det EUs Taksonomi som skal benyttes.   

 

Kontakt Kompa for å høre hvordan vi kan bidra til energieffektivisering av dine anlegg

Del kunnskapen:

Lignende innlegg som kan interessere deg?

EUs nye taksonomi - et rammeverk for kredittrangering av bærekraft
EUs nye taksonomi - et rammeverk for kredittrangering av bærekraft
12 mai, 2022

EUs nye taksonomi - et rammeverk for kredittrangering av bærekraft  EU taksonomien er en del av en større europeisk poli...

The European Green Deal
The European Green Deal
12 mai, 2022

The European Green Deal  Grunnlaget for EU taksonomien ble lagt i Paris-avtalen fra 2015. Som en naturlig følge av Paris...

Bærekraftrisiko
Bærekraftrisiko
12 mai, 2022

Bærekraftrisiko Siden EUs taksonomi enda ikke er ferdigstilt er det fortsatt ukjent hvilke konsekvenser taksonomien får ...