Etterfylling

Behov for etterfylling av vann i et lukket energianlegg er en indikasjon på feiltrykk eller lekkasjer i anlegget. Under normale driftsforhold skal ikke etterfylling være nødvendig.

Nettvann kan inneholde opp til 11% luft. I tillegg til oksygen består denne luften av ca 78% nitrogengass. Denne gassen er ikke reaktiv, men kan medføre økt motstand for pumpen og slitasje på komponenter i anlegget.

Når anlegget etterfylles med ubehandlet nettvann tilføres derfor også store mengder luft. Oksygenet vil raskt reagere med metalloverflatene og gi uniform korrosjon dersom anlegget ikke har tilstrekkelig korrosjonsbeskyttelse. Dersom anlegget har et utluftningssystem vil det være en konkurrende prosess mellom korrosjonsreaksjonen og utluftningssystemet frem til oksygenet er brukt opp eller fjernet.

For å unngå luft i anlegget ved etterfylling anbefales det at etterfylling gjøres via utluftningssystem. Merk at i anlegg med automatisk påfylling er det svært viktig å kontrollere etterfyllingsraten for å avdekke potensielle lekkasjer.

 

Kompa hjelper deg videre med et optimalt vannbehandlingsprogram

Del kunnskapen:

Lignende innlegg som kan interessere deg?

Klorider
Klorider
9 mai, 2022

Klorider Et høyt nivå av klorider i lukkede energianlegg kan skade oksidlaget eller inhibitorfilmen som beskytter metall...

Sulfater
Sulfater
9 mai, 2022

Sulfater Dersom væsken inneholder store mengder sulfat og forholdene ligger til rette for bakteriell aktivitet kan sulfa...

Feiltrykk
Feiltrykk
9 mai, 2022

Feiltrykk Alle lukkede energianlegg har et ekspansjonssystem som skal sørge for at trykket i anlegget holdes stabilt når...