Search

Etterfylling

Behov for etterfylling av vann i et lukket energianlegg er en indikasjon på feiltrykk eller lekkasjer i anlegget. Under normale driftsforhold skal ikke etterfylling være nødvendig.

Nettvann kan inneholde opp til 11% luft. I tillegg til oksygen består denne luften av ca 78% nitrogengass. Denne gassen er ikke reaktiv, men kan medføre økt motstand for pumpen og slitasje på komponenter i anlegget.

Når anlegget etterfylles med ubehandlet nettvann tilføres derfor også store mengder luft. Oksygenet vil raskt reagere med metalloverflatene og gi uniform korrosjon dersom anlegget ikke har tilstrekkelig korrosjonsbeskyttelse. Dersom anlegget har et utluftningssystem vil det være en konkurrende prosess mellom korrosjonsreaksjonen og utluftningssystemet frem til oksygenet er brukt opp eller fjernet.

For å unngå luft i anlegget ved etterfylling anbefales det at etterfylling gjøres via utluftningssystem. Merk at i anlegg med automatisk påfylling er det svært viktig å kontrollere etterfyllingsraten for å avdekke potensielle lekkasjer.

 

Kompa hjelper deg videre med et optimalt vannbehandlingsprogram

Del kunnskapen:

Lignende innlegg som kan interessere deg?

Folkehelseinstituttets legionellaveileder
Folkehelseinstituttets legionellaveileder
25 august, 2022

Folkehelseinstituttets legionellaveileder Legionellaveilederen er utgitt av folkehelseinstituttet (FHI) og har som hensi...

Opplysningsplikt ved legionellafunn
Opplysningsplikt ved legionellafunn
7 november, 2022

I forskriften om miljørettet helsevern § 13 Opplysningsplikt settes det krav til at den som er ansvarlig for en virksomh...