Search

Taksonomiens påvirkning på eiendom, bygg og anlegg 

Vi skal se nærmere på hva taksonomien innebærer spesielt for sektoren; eiendom, bygg og anlegg.  

3 overordnede prinsipper

Taksonomien har foreløpig etablert 3 overordnede prinsipper (Taxonomy Compass) for bærekrafts mål, som aktørene skal dokumentere: 

 1. Vesentlig bidrag (Substantial Contribution (SC)
 2. Unngå skade (Do No Significant Harm (DNSH)
 3. Sosial bærekraft 

7 annekser

Utover dette defineres taksonomien over syv områder, eller ‘annexer’, hvor kun de to første er publisert, som beskriver miljømålene.   

 1. Klimatilpasning (Climate adaptation) 
 2. Begrensning av klimaendringer (Climate mitigation) 
 3. Bærekraftig bruk og beskyttelse av vann- og havressurser 
 4. Omstilling til en sirkulærøkonomi, avfallsforebygging og gjenvinning 
 5. Forebygging og bekjempelse av forurensning 
 6. Beskyttelse og gjenopprettelse av økosystemer og biologisk mangfold.  
 7. Sosiale minstestandarder 

9 sektorer

Ut ifra dette har taksonomien definert 9 bransjer eller sektorer hvor taksonomireglene vil gjelde. Taksonomien skiller mellom forskjellige sektorer og har forskjellige kriterier for de forskjellige sektorene.  

 1. Skogbruk 
 2. Miljøbeskyttelse og tilbakeføring 
 3. Produksjon 
 4. Energi 
 5. Vann, avløp og behandling 
 6. Transport 
 7. Bygg og eiendom 
 8. Informasjon og kommunikasjonsteknologi 
 9. Forskning og utvikling 

Aktiviteter innen bygg og eiendom

Taksonomien definerer en liste over økonomiske aktiviteter innen bygg og eiendom som ansees som bærekraftige å investere i. 

 1. Nybygg 
 2. Rehabilitering 
 3. Energi effektiviseringstiltak 
 4. EL bil lader installering 
 5. Energioptimaliseringsteknologi 
 6. Installering av fornybarenergi (lokalt) 
 7. Kjøp og eierskap 

Det er disse aktivitetene man ønsker å stimulere mer investeringer inn i. Dette medfører underforstått også at man ønsker mindre investeringer inn i andre aktiviteter.  

I praksis betyr dette at innenfor sektoren; eiendom, bygg og anlegg, skal man dokumentere at man bidrar vesentlig til minst ett av de seks miljømålene.
Og man skal også dokumentere at man ikke er til vesentlig skade for noen av de øvrige miljømålene, såkalt «Do No Significant Harm» DNSH. I tillegg kommer vurderingen av menneskelig sosial påvirkning oppå det hele.  

 

Ta kontakt med Kompa for veiledning i forhold til energieffektivisering av dine anlegg

Del kunnskapen:

Lignende innlegg som kan interessere deg?

Taksonomiens rolle for bygg- og eiendomsbransjen
Taksonomiens rolle for bygg- og eiendomsbransjen
12 mai, 2022

Taksonomiens rolle for bygg- og eiendomsbransjen  EUs taksonomi beskriver tre aktiviteter innenfor bygg og eiendom som e...

Noen skritt du kan ta for å minimere risikoen for Legionella i dine bygg
Noen skritt du kan ta for å minimere risikoen for Legionella i dine bygg
29 september, 2022

Minimer risikoen for Legionella i dine bygg Vannsystemer i bygg kan, dersom de ikke vedlikeholdes riktig, utvikle smitts...