Search

Diffusjon

Dersom et lukket varme- eller kjøleanlegg består av plastmaterialer uten diffusjonssperre kan oksygen diffundere inn i anlegget uavhengig av tykkelsen på rørmaterialet. Dette skyldes at partialtrykket til oksygen er høyere i luften utenfor anlegget enn i væsken i anlegget.

Dersom anlegget ikke er diffusjonstett er vannbehandling svært viktig for å unngå alvorlige korrosjonsskader.

 

Ta kontakt med Kompa for en faglig vurdering

Del kunnskapen:

Lignende innlegg som kan interessere deg?

Kobberkorrosjon
Kobberkorrosjon
9 mai, 2022

Kobberkorrosjon Kobber og ulike kobberlegeringer benyttes i stor grad i lukkede varme- og kjøleanlegg. Kobber benyttes s...

Hva forteller fargen på vannprøven?
Hva forteller fargen på vannprøven?
24 august, 2022

Hva forteller fargen på vannprøven? For å ha kontroll på væskekvaliteten i et lukket varmeanlegg eller kjøleanlegg anbef...