Diffusjon

Dersom et lukket varme- eller kjøleanlegg består av plastmaterialer uten diffusjonssperre kan oksygen diffundere inn i anlegget uavhengig av tykkelsen på rørmaterialet. Dette skyldes at partialtrykket til oksygen er høyere i luften utenfor anlegget enn i væsken i anlegget.

Dersom anlegget ikke er diffusjonstett er vannbehandling svært viktig for å unngå alvorlige korrosjonsskader.

 

Ta kontakt med Kompa for en faglig vurdering

Del kunnskapen:

Lignende innlegg som kan interessere deg?

Inntaksvannet i Norge
Inntaksvannet i Norge
9 mai, 2022

Inntaksvannet i Norge Over 90% av inntaksvannet i Norge kommer fra overflatevannkilder, slik som innsjøer og elver. Dett...

Grunnleggende korrosjonsteori
Grunnleggende korrosjonsteori
9 mai, 2022

Grunnleggende korrosjonsteori Korrosjon kan enkelt forklares som tap av metall fra en komponent grunnet elektrokjemiske ...

Vannhastighet
Vannhastighet
9 mai, 2022

Vannhastighet Korrosjonsraten i et rør øker gradvis med økt vannhastighet.