Dette kan skape uventede 
problemer i kjølesesongen

Sommeren er her, og mange steder er kjøleanleggene allerede i full gang. Denne sommeren er det noen steder meldt om rekordvarme, og da er det viktig at kjøleanleggene fungerer optimalt. 

De fleste bygg benytter i dag kjøleanlegg for ventilasjonsluft og komfortkjøling. Dersom du har ansvar for et bygg hvor brukerne er avhengig av en stabil innetemperatur for å trives og gjøre sitt arbeid, er det viktig å sørge for riktig vannbehandling slik at nedetid på anlegget unngås. 

Hvilke feil kan oppstå i et kjøleanlegg?

Utover de rent tekniske driftsproblemene man kan oppleve med et hvilket som helst anlegg så er det definitivt vannet i anlegget som er den viktigste komponenten i ditt kjøleanlegg. 

Urent vann vil føre til urene overflater i anlegget og dette oppstår når det foregår korrosjon, sedimentering og bakterievekst. Dette kan i neste instans føre til driftsproblemer, slitasje på komponenter og økt energiforbruk. 

For anleggets eiere vil økt energiforbruk gjenspeiles på strømutgiftene, og dette er kostnader som enkelt kunne vært spart med riktige tiltak. 

Hvordan kan du unngå problemer i ditt kjøleanlegg?

Riktig vannbehandling er svaret. Ved å sørge for at vannet i anlegget er rent forhindrer du også problematikk forårsaket av urent vann. 
Både nye og gamle anlegg trenger vannbehandling, og mange kjøleanlegg har nå vært inaktive i flere måneder før de nå startes opp igjen. 

Det betyr at væsken som skal sirkulere og sørge for at varme trekkes ut av bygget har stått stille en stund og kan i denne perioden fått endret tilstand. 

Om kjøleanlegget igangsettes med urent vann er det bare et tidsspørsmål før driftsproblemer melder seg.

Hvordan avdekker du tilstanden på vannet i ditt anlegg?

En enkel væskeprøve vil gi en god indikasjon på væskekvaliteten og dermed også tilstanden i ditt kjøleanlegg. Om pumpen er hjertet i anlegget som sirkulerer væsken rundt, så er det vannet som er blodet som sirkulerer og sørger for at alle deler av bygget opplever god kjøling. Med denne analogien forstår vi hvor viktig det er å sørge for at væsken kan gjøre jobben sin på en optimal og uforhindret måte. 

Kompa har utviklet en skybasert digital løsning for vannbehandlingskontroll. Med denne løsningen gjør vi det enkelt for anleggseier å ha full kontroll på væskekvaliteten, samt innsikt i hvilken type vannbehandling som gir det mest optimale resultatet. 

Vår produktuavhengige løsning sørger for at de riktige delene av anlegget blir identifisert og inspisert. Informasjonen fra inspeksjonen sammenfattes med vannprøve fra anlegget og resulterer i en tilstandsrapport med anbefalt vannbehandlingsløsning.

Kompa bistår i hele prosessen

Med Kompas skybaserte løsning får du hjelp fra produktuavhengige fageksperter gjennom hele prosessen. Vår skybaserte løsning sørger for at du kun trenger å registrere anlegget èn gang, deretter kun om det skjer endringer i anlegget. Med vår applikasjon får du automatisk påminnelse om fremtidige inspeksjoner. Analyserapport, data og historikk fra anlegget har du alltid lett tilgjengelig i appen. 

Dermed forenkler vi både inspeksjonsarbeidet og rapporteringsjobben, og gir anleggseier verdifull historisk informasjon om sitt eget anlegg, noe som kan føre til at fremtidige problemer kan oppdages før de fører til driftsproblemer. 

Skaff deg innsikt og få tilgang til Inspektor, vår skybaserte løsning for vannbehandlingskontroll. 

Les mer om vannbehandlingskontroll med Inspektor

 

 

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon om hvordan vi kan hjelpe deg med ditt kjøleanlegg?

Del kunnskapen:

Lignende innlegg som kan interessere deg?

Inspektor - digital vannbehandling
Inspektor - digital vannbehandling
27 april, 2022

Digital vannbehandlingskontroll med Inspektor Kompa er stolte av å lansere Inspektor - vår nyutviklede, skybaserte inspe...

Hensikten med vannbehandling
Hensikten med vannbehandling
9 mai, 2022

Viktig med riktig vannbehandling Vannbehandling i lukkede varme- og kjølesystemer er avgjørende for å unngå korrosjon, s...

Kurs i vannbehandling for rørleggere - en unik mulighet
Kurs i vannbehandling for rørleggere - en unik mulighet
16 juni, 2022

Kurs i vannbehandling for rørleggerbransjen "Veldig bra kurs! Dere sitter på enormt med kunnskap og er flinke til å form...