Bærekraftrisiko

Siden EUs taksonomi enda ikke er ferdigstilt er det fortsatt ukjent hvilke konsekvenser taksonomien får for norske aktører innen eiendom, bygg og anlegg.   

Isak Oksvold fra Møller Eiendom velger foreløpig å forholde seg til EU taksonomien som «bærekraftrisiko».

Overgangsrisiko

Mer konkret så vil den typen reguleringer og politikkendringer som EU taksonomidirektiv innebærer medføre en overgangsrisiko for norske eiendomsaktører.  Oksvold beskriver overgangsrisiko som «Risikoen for at teknologi, produkter og eiendeler vil bli utdatert som følge av nye reguleringer eller markedspreferanser».  

Det vi vet er at ting vil se annerledes ut om 5 år enn det gjør i dag, og eiendomsforvaltere må ta høyde for EUs taksonomi i planleggingen av byggene sine.   

 

Ta kontakt med Kompa for å høre hvordan vi kan bidra til bærekraft i dine anlegg

Del kunnskapen:

Lignende innlegg som kan interessere deg?

EUs nye taksonomi - et rammeverk for kredittrangering av bærekraft
EUs nye taksonomi - et rammeverk for kredittrangering av bærekraft
12 mai, 2022

EUs nye taksonomi - et rammeverk for kredittrangering av bærekraft  EU taksonomien er en del av en større europeisk poli...

The European Green Deal
The European Green Deal
12 mai, 2022

The European Green Deal  Grunnlaget for EU taksonomien ble lagt i Paris-avtalen fra 2015. Som en naturlig følge av Paris...

EU Sustainable Finance Action Plan
EU Sustainable Finance Action Plan
12 mai, 2022

EU Sustainable Finance Action Plan  The Green Deal legger føringer for hvordan EU skal finansiere og investere innen for...