Artikler

Biocidforskriften
Biocidforskriften
januar 2023

I Norge reguleres bruken av biocider av Forskriften om biocider også kallet Biocidforskriften som er EUs biocidforordnin...

Biofilm i gulvvarmekretser
Biofilm i gulvvarmekretser
desember 2022

På grunn av de gunstige vekstforholdene i lavtemperaturanlegg, slik som gulvvarmekretser, er de ofte svært utsatt for ba...

Vannprøvetaking og analyse fra lukkede energianlegg
Vannprøvetaking og analyse fra lukkede energianlegg
november 2022

Vann eller frostvæske har viktige funksjoner som energibærere i alle lukkede væskebårne energianlegg. Komponentene i anl...

Sort vann i energianlegget
Sort vann i energianlegget
november 2022

Sort vann i energianlegget? Når man tar en vannprøve fra et varme- eller kjøleanlegg kan man noen ganger oppleve at vann...

Sjokkoppvarming / hetvannspyling
Sjokkoppvarming / hetvannspyling
november 2022

Sjokkoppvarming er en desinfeksjon ved bruk av vann med høye temperaturer hvor målet er å drepe bakterier som har etable...

En grundig introduksjon til fjernvarme
En grundig introduksjon til fjernvarme
oktober 2022

En grundig introduksjon til fjernvarme Fjernvarme er en ekstremt fleksibel teknologi som kan utnytte energi fra en lang ...

Vannbehandling som et viktig grep for energisparing i bygg
Vannbehandling som et viktig grep for energisparing i bygg
oktober 2022

Dersom du har et daglig ansvar for drift av bygg eller et overordnet ansvar for eiendomsdrift har du sannsynligvis aller...

Kimtallsanalyser
Kimtallsanalyser
oktober 2022

En analyse av kimtall gir mengden bakterier og mikroorganismer i prøven. Kimtallsanalyser er derfor en god indikasjon på...

Legionellaanalyser
Legionellaanalyser
oktober 2022

Legionellaanalyser Vannprøver kan analyseres for Legionella ved enten dyrking eller polymerase kjedereaksjon (PCR). Nede...

Mikrobiologiske analyser ved Legionella risikovurdering
Mikrobiologiske analyser ved Legionella risikovurdering
oktober 2022

Risikovurdering Vurdering av risikoen for smitte av Legionella kan ikke baseres på en enkelt eller noen få vannanalyse a...