Artikler

Et år med Nasjonal Veileder: Refleksjoner og Innvirkning
Et år med Nasjonal Veileder: Refleksjoner og Innvirkning
januar 2024

For ett år siden markerte publiseringen av den nasjonale veilederen for vannbehandling i lukkede varme- og kjøleanlegg e...

Kompa: Pionerer i Vannbehandling og Energieffektivitet
Kompa: Pionerer i Vannbehandling og Energieffektivitet
januar 2024

Kompa er en kunnskapsbedrift som revolusjonerer hvordan vi tenker på vannkvalitet og energieffektivitet i varme- og kjøl...

Kompa: Kort bedriftspresentasjon
Kompa: Kort bedriftspresentasjon
januar 2024

Velkommen til Kompa – en kunnskapsbedrift hvor engasjement, høy faglig integritet og produktuavhengig rådgivning står i ...

Hvem er Kompa og hva gjør vi?
Hvem er Kompa og hva gjør vi?
januar 2024

Kompa er en kunnskapsbedrift med en produktuavhengig tilnærming til rådgivning. Vi består av entusiastiske medarbeidere ...

FDV, SD og Inspektor
FDV, SD og Inspektor
januar 2024

De fleste bygg har i dag kanskje både SD og FDV løsninger. Disse dekker ulike behov, men hvordan passer Inspektor inn me...

Veileder­presentasjon for Rør­entrepenørene Norge
Veileder­presentasjon for Rør­entrepenørene Norge
januar 2024

Nylig ble det avholdt et faglig arrangement i regi av Rørentreprenørene Norge ved Hurdalssjøen Hotell. Maria Råken er en...

Fagsamling som sentrum for faglig dybde og nettverksbygging
Fagsamling som sentrum for faglig dybde og nettverksbygging
januar 2024

Kompas fagsamlinger skal være et sentrum for faglig ekspertise og nettverksbygging. I høst arrangerte vi fagsamling spes...

Regions­kontoret i Stavanger flytter til ARK-bygget
Regions­kontoret i Stavanger flytter til ARK-bygget
desember 2023

Kompas Stavanger-avdeling har flyttet inn i det nye og innovative ARK-bygget på Åsen i Stavanger. Området hvor ARK-bygge...

En milepæl for samspillet innen vannbehandlingsbransjen
En milepæl for samspillet innen vannbehandlingsbransjen
november 2023

NemiTek's årlige driftskonferanse har markert seg som en viktig arena hvor leverandører og driftsansvarlige kan møtes fo...

Ikke glem den årlige helsesjekken av varmeanlegget ditt!
Ikke glem den årlige helsesjekken av varmeanlegget ditt!
november 2023

Når vi snakker om vannkvaliteten i varme- og kjøleanlegg, er begrepet "dødt vann" noe vi ofte hører. Dødt vann er vann u...