Anodisk oksidasjon


Elektrolyse av vann gjør at substanser i vann gjøres om til oksiderende og/eller desinfiserende stoffer. I oksidasjonskammeret tilsettes anoden svak strøm og det dannes oksygenradikaler, hydroksylradikaler og oksygen. Kloridioner vil omdannes til aktive klorforbindelser. Radikalene som dannes er meget reaktive. Derfor har det en meget desinfiserende effekt, men på grunn av radikalenes reaktivitet vil effekten være lokal.


Naturlige salter i vannet omdannes til klorforbindelser, som har en nedstrøms effekt, og bidrar til å fjerne biofilm. Mengden klorforbindelser som dannes er avhengig av vannets saltinnhold. Ved lavt saltinnhold, som ofte er tilfelle, kan det være nødvendig å tilsette vannet salt for å oppnå en slik effekt.

Fordeler

  • Ingen ekstra tilsetning av kjemiske forbindelser eller tungmetaller
  • Svært effektiv ved passeringspunktet


Ulemper

  • Redusert effekt inn i selve anlegget
  • Kan kreve kombinering med andre metoder avhengig av saltinnholdet i vannet for å få effekt nedstrøms i anlegg.

 

Kontakt kompa for bistand med ditt legionellaprogram

Del kunnskapen:

Lignende innlegg som kan interessere deg?

Biocider
Biocider
5 august, 2022

Biocider Biocider er en generell betegnelse for kjemiske desinfeksjonsmidler. Biocider kan være oksiderende eller ikke-o...

Kobber- sølvionetilsetning
Kobber- sølvionetilsetning
5 august, 2022

Kobber- sølvionetilsetning Kobber og sølv er alge- og bakteriedrepende virkestoffer. Kobberionene ødelegger celleveggen ...

Kontinuerlig vannbehandling
Kontinuerlig vannbehandling
5 august, 2022

Kontinuerlig vannbehandling Kontinuerlig vannbehandling er en betegnelse som brukes om installasjoner i det interne vann...