Search

Aktuelle analyser og formål

I bygninger og i ulike tekniske installasjoner i bygninger, kan det være aktuelt å bruke mikrobiologiske analyser for å sjekke generell renhet i anleggene, eller for å sjekke for spesifikke sykdomsfremkallende mikroorganismer. 

Drikkevannskontroll

Disse kan tas ved første tappepunkt, for å kontrollere kvalitet på levert drikkevann, eller det kan i tillegg tas i tappepunkter ute i bygget, for å sjekke om vannkvaliteten forringes i selve rørnettet i bygget. Hvilke analyser som er aktuelle kommer an på drikkevannskilden og problemstilling man ønsker belyst. 

Legionellakontroll

Det er pålagt å sikre installasjoner med aerosoldannende enheter mot Legionellabakterien. Dette kan f. eks. være interne vannfordelingsnett med dusjer, boblebad, forstøvingsbefuktere, kjøletårn eller vaskeanlegg. Legionellaanalyser tas da alene eller sammen med kimtallsanalyser. Det er i denne sammenheng viktig å påpeke at noen vannprøver alene ikke er grunnlag nok for å vurdere legionellarisikoen. 

Vannbehandlingskontroll

I lavtemperatur varmeanlegg (gulvvarme, gatevarme etc.) kan man også få utfordringer med bakterievekst. Dersom det dannes en biofilm, vil energioverføringen være dårligere, samt at man risikerer bakteriell korrosjon på rørene. 

 

Kompa kan bistå med rådgivning knyttet til vannprøvetaking og vurdering og tolking av analyseresultater

Del kunnskapen:

Lignende innlegg som kan interessere deg?