Akkreditert inspeksjon gjennom Kompa

'Forskrift for miljørettet helsevern' setter krav om at kjøletårn og luftskrubbere skal vurderes av et akkreditert inspeksjonsorgan hvert 5. år.  Utfordringen for norske anleggseiere er at det ikke finnes noen norske akkrediterte inspeksjonsorganer man kan benytte.

Dersom man benytter et utenlandsk selskap må norske anleggseiere selv påse at det er samsvar mellom det norske og det aktuelle lands retningslinjer for legionellakontroll for å få godkjent akkreditert inspeksjon gjennom disse. Dette er selvfølgelig tungvint og komplisert og noe de færreste bedrifter tar seg tid til å sette seg inn i.

Dersom man bestiller akkreditert inspeksjon gjennom Kompa derimot, som er en uavhengig tredjepart innenfor legionellakontroll, så kan norske anleggseiere være trygge på at inspeksjonen gjennomføres i av erfarne inspektører og i henhold til de standarder som gjelder. 


Erfaringer fra våre inspeksjoner

Robert Lynch er utdannet ingeniør og har siden 1999 jobbet med legionellarelaterte tjenester. Lynch samarbeider med Kompa for å levere akkrediterte inspeksjoner til norske kunder over hele landet. 

Robert Lynch / Prosjektansvarlig

Etter å ha utarbeidet Legionella risikovurdering for mer enn 50 forskjellige anleggseiere i Norge de siste årene er det spesielt ett problemområde Lynch har merket seg.

"Av de stedene vi har vurdert mangler en betydelig andel dokumentert opplæring av personalet med ansvar for driften av systemene, og der det har vært opplæring, var denne ofte utdatert". forteller Lynch. 


Han forklarer videre at; i de tilfellene hvor det skjer et utbrudd av Legionella, er det ofte faktorer som mangelfull ledelse, mangel på opplæring og dårlig intern kommunikasjon som tillater at situasjonen oppstår i utgangspunktet. 

VideoCapture_20220524-152329

"Det er svært viktig at personene som er involvert i den daglige driften av anleggene er opplært i legionellakontroll til et nivå som sikrer at oppgavene utføres på en sikker og teknisk kompetent måte. Man skal være opplært i å ta de riktige forhåndsreglene og inspisere jevnlig. Alle ansatte bør også få regelmessig oppfriskningskurs slik at kunnskapen holdes ved like."

Lynch anbefaler at alle bedrifter med kjøletårn eller luftskrubbere ansvarliggjør sitt driftspersonell og gir dem den riktige kompetansen til å løse oppgavene sine. På den måten vil man heller ikke få avvik på dette i risikovurderingen. Lynch viser til Kompaskolens kurs i legionellakontroll som eksempel på et sertifiseringsprogram for hvor deltakerne får den kompetansen de har behov for.  

Gå direkte til vår kurskalender

Kurs i legionellaforebygging

Gjennom Kompaskolen kan driftsteknikere, driftsledere og anleggseiere få en innføring i legionellakontroll med fokus på forebygging og bekjempelse av Legionella i kjøletårn og skrubberanlegg.

Kurset gir en god introduksjon om bakterien og smitte, gjeldene myndighetskrav og generelt om oppbygging av kjøletårn/skrubbere. Gjennom kurset vil deltakerne få oppdatert kompetanse om viktigheten av ettersyn og vedlikehold, og hvordan dette skal gjennomføres i praksis. 

Deltakerne får en gjennomgang av de vanligste vannbehandlingsmetodene, hvordan de virker, drift, ettersyn og HMS. Målet er at deltagerne skal få en grundig innføring i drift og kontroll av kjøletårn/skrubbere for oppfølging av forskriftskrav om legionellasikring.

 

 

Har du spørsmål knyttet til akkreditert inspeksjon eller ønsker et tilbud fra oss?

Del kunnskapen:

Lignende innlegg som kan interessere deg?