Koronasmitten øker i omfang og organisasjoner, bedrifter og privatpersoner rammes direkte og indirekte. Det er viktig å holde seg løpende oppdatert og følge hygienerådene og reiserådene som gis av myndighetene. I tillegg bør det foreligge planer for hvordan organisasjonen skal forebygge smitte i sine bygg, samt hvordan man skal håndtere en smittesituasjon.

Kompa kan bistå med risikoanalyse og planer for forebyggende tiltak, samt beredskap og prosjektledelse i forbindelse med desinfeksjon av bygg. 

 

Bistand til å forebygge og
håndtere koronasmitte i bygg

Forebygging – det viktigste tiltaket

Hva kan gjøres internt på bygget for å forebygge smitte? Først og fremst må man kjenne bygget for å kunne forebygge på en mest mulig effektiv måte. Kompa bistår med en kartlegging hvor bygget gjennomgås i detalj for å kartlegge:
 

  • Risikosoner/anlegg

  • Bruken av bygget

  • Risikogrupper

  • Dagens rutiner for rengjøring og personlig hygiene

 

Basert på dette gjøres en risikoanalyse, hvor sannsynlighet og konsekvens av kontaminering av ulike områder vurderes. Det kan dermed iverksettes gode forebyggende rengjøringstiltak basert på kunnskap om hvor risikoen er høyest.

Hva gjør man om et bygg kontamineres av koronasmitte?

Dersom smitte oppstår i et bygg med mange besøkende, ansatte eller beboere, kan det oppstå et behov for desinfeksjon av hele eller deler av bygningsmassen. Det vil da være behov for rask mobilisering av kvalifisert personell, riktig desinfeksjonsutstyr og verneutstyr. Det må også foreligge fastlagte rutiner for gjennomføring av desinfeksjon. Målet er å håndtere uønskede hendelser raskt og riktig for å komme tilbake i normal drift raskest mulig.

Kompa bistår med tiltaksplan for koronahåndtering

Kompa kan med sitt nettverk og sin kompetanse være en prosjektleder, koordinator, og faglig bistand slik at dere er godt forberedt dersom det oppstår behov for desinfeksjon av bygningsmasser. Ved å inngå en avtale med oss lager vi tiltaksplaner for koronahåndtering. Ikke minst bistår vi med å anskaffe riktig utstyr og desinfeksjonsmiddel og kvalifisert personell til utførelse, som kan stå i beredskap og rykke raskt ut ved behov. Noe av dette begynner allerede å bli mangelvare.

Merknad .png