1920_n12226legionnaire039sdisease-1200x6

Legionella vannprøvetaking

Prosedyre Legionella vannprøvetaking fra kaldt- og varmtvannsledninger

Har du behov for å ta vannprøver for Legionella analyse fra kaldt- og varmtvannsledninger (dusjanlegg) i bygg? Følg prosedyren nedenfor. 

Bestill prøvetakingsutstyr, emballasje og

ev. fraktetikett iht. instruks

Ta prøver mandag - torsdag iht. instruks

og fyll ut bestillingsskjema

som legges ved prøvene

Motta komplett analyserapport, tolking og råd fra Kompa

Har du kjøletårn eller luftskrubber eller andre innretninger med behov for Legionella analyser?

Eller har du spørsmål om prosedyre for vannprøvetaking? Ta kontakt, så hjelper vi deg. 

Interessert i analyser innen andre fagområder? Se her