Kompaskolen

Hva sier tidligere deltakere?

 • God gjennomgang av viktige og essensielle faktorer for god vannbehandling i varme/kjøleanlegg. Trivelig og kunnskapsrik veileder som også er disponibel for spørsmål når som helst. Takk for hyggelige 3 timer med Kompa!

  Kurs i vannbehandlingskontroll

 • Van Ha Doan gjorde en kjempejobb i å forklare hvordan dette kan gjøres enklest mulig, på kun 3 timer. Dette er et kurs jeg kan anbefale til alle som har noen form for kontakt med tekniske røranlegg å gjøre. Jeg gleder meg til å fortsette å samarbeide med Kompa

  Kurs i vannbehandlingskontroll

 • Van Ha kan svare på alt det faglige, han er rå!

  Kurs i vannbehandlingskontroll

 • Instruktøren er meget engasjerende. Lett å forstå måten materialet blir framlagt på. Smart å bruke eksempler i fra Bærum kommunes anlegg

  Kurs i vannbehandlingskontroll

 • Godt fornøyd med at vi ikke ble pushet på utstyr som normalt kursholdere selger, og at vi fikk se og høre om flere alternativer

  Kurs i legionellakontroll

 • Veldig kunnskapsrike instruktører som ser ut til å ha mye interesse for faget, som da gjør det lettere å følge med

  Kurs i legionellakontroll

 • Veldig bra når dere viser til eksempelbygg / referanser med bilder og film. Bra at Van stiller spørsmål i kurset. Det engasjerer!

  Kurs i vannbehandlingskontroll

 

Kompaskolen

Oversikt over våre kurs

Vannbehandling

Vannbehandling

i lukkede energianlegg


Kurset gir en grundig innføring i viktigheten av vannbehandling i varme- og kjøleanlegg og kompetanse til å vurdere status på eget vannbehandlingsprogram

Påmelding

Legionellakontroll

Legionellakontroll

i dusjanlegg


Kurset gir en innføring i aktuelle forskrifter og veiledere, hvordan du selv kan forebygge Legionella og hva du skal gjøre om det oppdages Legionella i dine anlegg

Påmelding

Legionellakontroll

Legionellakontroll

- i kjøletårn og skrubberanlegg


Kurset er spesielt egnet for eiere og driftere av kjøletårn og skrubberanlegg som må imøtekomme forskriftskrav om akkreditert inspeksjon av anleggene sine

Påmelding

Vannbårne varme- og kjøleanlegg

Vannbårne varme- og kjøleanlegg

drift og vedlikehold

Kurset gir en grundig gjennomgang av oppbygging, drift, vedlikehold og feilsøking ved vannbårne varme- og kjøleanlegg, samt veiledning i optimalisering og energieffektivisering

Påmelding

Ventilasjonsanlegg

Ventilasjonsanlegg

- funksjon, drift og vedlikehold


Kurset gir en grundig innføring i ventilasjonanleggets oppbygging og komponenter, og gir praktisk innsikt i funksjon, feilsøking og energioptimalisering

Påmelding
Inspektor

Inspektor

legionellamodul


Kurset gir en effektiv opplæring i bruk av Inspektor, med fokus på anleggsoppfølging og utnyttelse av innsikt i forbindelse med legionellakontroll

Påmelding

Inspektor

Inspektor

vannbehandlingsmodul


Kurset gir en effektiv opplæring i bruk av Inspektor, med fokus på anleggsoppfølging og utnyttelse av innsikt i forbindelse med vannbehandlingskontroll

Påmelding

 

 

Skreddersydd kurs til din bedrift

Våre fageksperter har høy kompetanse og lang erfaring og tilrettelegger gjerne kurs, spesialtilpasset behovet til din bedrift

Vi er opptatt av at driftspersonell i størst mulig grad selv skal kunne drifte og etterse anleggene sine selv og at de kun skal ha behov for ekstern ekspertise dersom større avvik oppstår

Bedriftsinterne kurs fra Kompaskolen vil bidra til godt driftede anlegg, gi fornøyde brukere og en mer forutsigbar hverdag for
driftspersonell, forvaltere og eiere

Ta kontakt for å høre mer om hvordan vi kan bidra til
kompetanseheving i din bedrift

fagkunnskap

Nyhetsbrev
for faginteresserte

Fagkunnskap

Aktuelle fagartikler

Konsekvenser av manglende vannbehandling i lukkede varme- og kjøleanlegg

Med stadig økende fokus på bærekraft, energieffektivitet og miljøvennlige løsninger, er vedlikehold og drift av varme- og kjøleanlegg i eksisterende...

70% av ekspansjonskar mangler årlig serviceavtale

I en travel driftshverdag kan det være lett å overse viktige detaljer, spesielt når det kommer til vedlikehold av utstyr som ofte blir tatt for gitt....

Intervju med Maria Råken - en drivkraft bak den nye nasjonale veilederen

Den nye nasjonale veilederen for vannbehandling er nå tilgjengelig, og den forventes å bli et viktig verktøy for å sikre optimal drift av varme- og...