Kurs og opplæring

«Er sjeldent jeg føler at jeg har fått så mye igjen for å gå på kurs - dette var veldig bra"


Kursdeltaker, kurs i væskekvalitet

KOMPASKOLEN

HVEM ER VI

Kompaskolen er et kunnskapssenter hvor vi har samlet ledende fagpersoner i VVS bransjen som innehar praktisk erfaring så vel som teoretisk kunnskap i sine respektive fagområder. Felles for oss alle er at vi brenner for faget og for formidling! 

VÅR MÅLSETNING

Kunnskap er en viktig nøkkel for å lykkes med god drift av tekniske anlegg. Vårt mål er at de som er ansvarlig for drift må ha en grunnleggende kunnskap om sine anlegg, og kunne gjenkjenne avvik og begynnende problemer slik at tiltak kan iverksettes før det er for sent. Det er også viktig å ha kunnskap om hvordan man kan drifte anleggene godt og på den måten forebygge driftsproblemer og holde driftskostnader og energibruket på et lavest mulig nivå.

Med vår kursserie retter vi fokus på disse temaene. Vi er opptatt av at driftspersonell i størst mulig grad selv skal kunne drifte og etterse sine anlegg og at de kun skal ha behov for ekstern ekspertise dersom større avvik oppstår. Vi ønsker å bidra til at kursdeltagerne kan fornye sine virksomheter ved at de fanger opp muligheter for modernisering, optimalisering og innovasjon.  

 

Økt kunnskap, optimalisering og innovasjon lokalt vil bidra til bedre og mer stabile anlegg, lavere kostnader og mindre miljøbelastning med lengre levetid på anlegg og lavere energibruk. Sist men ikke minst vil godt driftede anlegg gi fornøyde brukere og en mer forutsigbar hverdag for driftspersonell, forvaltere og eiere.

PÅMELDING

Påmelding til alle kurs gjøres via registrering på kurslinkene nedenfor. 

 

Send oss gjerne en e-post dersom du har spørsmål, eller ønsker informasjon om tilrettelegging av kurs for din bedrift.