Kunnskap er en viktig nøkkel for å lykkes med god drift av tekniske anlegg. De som er ansvarlig for drift må ha en grunnleggende kunnskap om sine anlegg, og kunne gjenkjenne avvik og begynnende problemer slik at tiltak kan iverksettes før det er for sent. Det er også viktig å ha kunnskap om hvordan man kan drifte anleggene godt og på den måten forebygge driftsproblemer og holde driftskostnader og energibruket på et lavest mulig nivå.

Med vår kursserie retter vi fokus på disse temaene. Vi er opptatt av at driftspersonell i størst mulig grad selv skal kunne drifte og etterse sine anlegg og at de kun skal ha behov for ekstern ekspertise dersom større avvik oppstår. Vi ønsker å bidra til at kursdeltagerne kan fornye sine virksomheter ved at de fanger opp muligheter for modernisering, optimalisering og innovasjon.  

 

Økt kunnskap, optimalisering og innovasjon lokalt vil bidra til bedre og mer stabile anlegg, lavere kostnader og mindre miljøbelastning med lengre levetid på anlegg og lavere energibruk. Sist men ikke minst vil godt driftede anlegg gi fornøyde brukere og en mer forutsigbar hverdag for driftspersonell, forvaltere og eiere.

PRAKTISK INFORMASJON OM VÅRE KURS

Du finner en oversikt over våre kurs ved å laste ned kurskatalogen til venstre.

Alle kurs avsluttes med en skriftlig prøve. Når prøven er godkjent mottar hver kursdeltaker et sertifikat. Denne sertifiseringen gir byggeiere tryggheten om at drifterne har riktig kunnskap om drift og energioptimalisering i sine bygg. 

PÅMELDING

Påmelding til alle kurs gjøres via registrering på kurslinkene nedenfor. 

 

Send oss gjerne en e-post dersom du har spørsmål, eller ønsker informasjon om tilrettelegging av kurs for din bedrift.

© 2020 Kompa AS                                            

Startbank-logo-min.png
Kursagenten
linkedin kompa.png