siden 2020

Kompaskolen

1225

kursdeltakere

114

gjennomførte kurs

98 %

ønsker å delta på kurs igjen

Snarveier og ressurser

E-læring og kursmateriell

Her finner du ressurser for online kurs og dine påmeldinger

Sertifisering

Kvalifiserte VVS-aktører kan søke om sertifisering fra Kompa

Bedriftsinterne kurs

Kompaskolen kan skreddersy kurs til din bedrift

Fagområde

Vannbehandling

Kurs og opplæring innen vannbehandling

Vannbehandling

i lukkede energianlegg

Kurset gir en grundig innføring i vannbehandling for lukkede varme- og kjøleanlegg.

Gå til kurset

Inspektor

vannbehandlingsmodul

Innføringskurs for brukere av Inspektor.

Gå til kurset

Fagområde

Legionella

Kurs og opplæring innen Legionella

Legionellakontroll

i dusjanlegg

Kurset gir en grundig innføring i aktuelle forskrifter, veiledere og hvordan du kan forebygge Legionella ved egne anlegg

Gå til kurset

Legionellakontroll

i kjøletårn og skrubberanlegg

Spesialkurs for eiere og driftere av kjøletårn og skrubberanlegg som må imøtekomme forskriftskrav om akkreditert inspeksjon av anleggene sine

Gå til kurset

Inspektor

legionellamodul

Innføringskurs for brukere av Inspektor.

Gå til kurset

Fagområde

Drift og vedlikehold

Varme og kjøleanlegg - ramme

Vannbårne varme- og kjøleanlegg

drift og vedlikehold

Kurset gir en grundig innføring i oppbygning, drift, vedlikehold og feilsøking ved vannbårne varme- og kjøleanlegg

Gå til kurset

Kurs og opplæring innen ventilasjon

Ventilasjonsanlegg

funksjon, drift og vedlikehold

Kurset gir en grundig innføring i oppbygning og drift av ventilasjonsanlegg. I tillegg gis veiledning i feilsøking og energioptimalisering av anlegget

Gå til kurset

 

Skreddersydd kurs til din bedrift

Våre fageksperter har høy kompetanse og lang erfaring og tilrettelegger gjerne kurs, spesialtilpasset behovet til din bedrift

Vi er opptatt av at driftspersonell i størst mulig grad selv skal kunne drifte og etterse anleggene sine selv og at de kun skal ha behov for ekstern ekspertise dersom større avvik oppstår

Bedriftsinterne kurs fra Kompaskolen vil bidra til godt driftede anlegg, gi fornøyde brukere og en mer forutsigbar hverdag for
driftspersonell, forvaltere og eiere

Ta kontakt for å høre mer om hvordan vi kan bidra til
kompetanseheving i din bedrift

fagkunnskap

Nyhetsbrev
for faginteresserte

Fagkunnskap

Aktuelle fagartikler

Konsekvenser av manglende vannbehandling i lukkede varme- og kjøleanlegg

Med stadig økende fokus på bærekraft, energieffektivitet og miljøvennlige løsninger, er vedlikehold og drift av varme- og kjøleanlegg i eksisterende...

70% av ekspansjonskar mangler årlig serviceavtale

I en travel driftshverdag kan det være lett å overse viktige detaljer, spesielt når det kommer til vedlikehold av utstyr som ofte blir tatt for gitt....

Intervju med Maria Råken - en drivkraft bak den nye nasjonale veilederen

Den nye nasjonale veilederen for vannbehandling er nå tilgjengelig, og den forventes å bli et viktig verktøy for å sikre optimal drift av varme- og...