Har din virksomhet et kjøletårn eller skrubbere som har stått uten inspeksjon i over 5 år?

Vi hjelper deg gjerne!

For å unngå oppblomstring av Legionella-bakterien er vedlikehold og gode rutiner en avgjørende faktor.

 

Fra 2017 ble det bestemt at virksomheter med kjøletårn og luftskrubbere skal vurderes av et akkreditert inspeksjonsorgan for å unngå faren for spredning av Legionella. Dette må gjøres hvert femte år. Resultatet skal legges frem for kommunen ved kommunelegen/avdeling for miljørettet helsevern.

 

Vi i Kompa samarbeider med et britisk kontrollorgan som er akkreditert etter ISO 17020, og bistår med koordineringen av slike inspeksjoner. Vi har kvalitetssikret deres tjenester opp mot det norske regelverket og har svært gode erfaringer med denne aktøren.

 

Målet vårt er å forenkle inspeksjonene for norske eiere av kjøletårn og skrubbere, samt sikre faglig samsvar mellom kontrollorganet og norsk regelverk. På denne måten kan du være sikker på at vi leverer kvalitetssikret innhold.

Fra 2017 ble det bestemt at virksomheter med kjøletårn og luftskrubbere skal vurderes av et akkreditert inspeksjonsorgan for å unngå faren for spredning av Legionella. Dette gjøres hvert femte år.

Kontakt oss for en uforpliktende prat

Takk for innsendingen din!