Oslobygg KF, et eiendomsforetak eid av Oslo kommune, har tatt ansvar for vannbehandlingen i sine bygninger. Med 2,7 millioner kvadratmeter eiendomsmasse er det viktig for Oslobygg å forvalte byggene og anleggene på en bærekraftig måte.

Tilstandsvurdering fra Kompa


Oslobygg er en proff aktør i eiendomsbransjen, og dette viser at de også tar VVS og vannbehandling på alvor, uttaler Van Ha Doan, seniorrådgiver i Kompa.

Oslobygg KF har ambisiøse mål om å være i front på bærekraftige og innovative løsninger for sine bygg. Denne visjonen har de satt i praksis ved å gjennomføre kartlegging av varmeanleggene ved skolene sine. Ved å avdekke tilstanden til dagens energianlegg kan de nemlig få innsikt i om det finnes muligheter for energieffektiviseringer av de forskjellige anleggene.

Hodepine for drifterne

Kompa vurderer væskekvaliteten ved 130 Oslo skolerKalde radiatorer på vinteren er et eksempel på et problem som fort merkes av skolens brukere. Driftsproblemer blir derfor et tema for både elever og lærere, noe som igjen blir en hodepine for drifterne når problemet ikke enkelt lar seg løse.


Nå kan driftere og rørleggere lettere jobbe ut fra den enkelte skoles behov, ikke kun ut fra kommersielle aktører og utstyrsleverandørers ulike meninger, forklarer Van Ha.

Optimal drift

Kompa har nå gått gjennom status på vannbehandlingen i samtlige energianlegg ved 130 Osloskoler og resultatet er en detaljert oversikt over tilstanden ved alle skolene. Drifterne ved hver skole har fått en detaljert rapport med innsikt og anbefalinger til hvordan de bør arbeide med anlegget på deres skole for å sikre optimal drift videre.

Van Ha Doan har møtt driftere på alle Osloskolene. Et gjennomgangstema for drifterne er ønsket om en arbeidshverdag med driftssikre anlegg.


Drifternes ønske er å få anleggene og systemene til å fungere optimalt, og at de skal slippe å ha en stressende driftshverdag hvor anleggene stopper eller ikke fungerer slik de skal, og problemet ikke lar seg løse.  Energianlegg er kompliserte installasjoner og de er glade for å få hjelp fra fageksperter.

 

Team fra Kompa

Helene Kowollik, Van Ha Doan og Maria Råken

Inspektor ble benyttet til å gjennomføre datainnsamlingen ved samtlige Osloskoler. Inspektorer en skybasert kartleggingsløsning som kombinerer anleggsdata med fagkunnskapen hos Kompa.

Maria Råken og Helene S. Kowollik er begge  utdannet sivilingeniører, og hos Kompa sørger de for å fagfellevurdere analyseresultatene slik at kundene alltid får levert faglig begrunnede tolkninger og de mest optimale anbefalingene for avvikshåndtering og optimalsering.

Ny nasjonal veileder for vannbehandling

Kartleggingen ved Osloskolene er ikke bare til god bruk for den enkelte skole og Oslobygg KF selv, arbeidet er også med på å gi et bredt grunnlag for anbefalingene i ny Nasjonal veileder for vannbehandling.

Maria Råken og Van Ha Doan er to av prosjektlederne for arbeidet med ny Nasjonal veileder, og hensikten med arbeidet er å utarbeide et samlende dokument for beste praksis for vannbehandling ved lukkede energianlegg.

Store prosjekter som det Oslobygg KF gjennomfører gir derfor prosjektlederene et verdifullt innsiktsgrunnlag i dagens situasjon og utfordringer, samt hvilke løsninger som fungerer best for de ulike anleggene.

Les mer om vårt arbeid for Nasjonal veileder på våre forsknings- og utviklingssider

Nasjonal veileder for vannbehandling

En pioner

Oslobygg KF har rundt 600 ansatte i et sterkt tverrfaglig kompetansemiljø og forvalter store arealer i kommunen. Det gir Oslobygg KF en unike mulighet til å være en pådriver for endring og fornying av bransjen.


Oslobygg KF ønsker selv å være i front på bærekraftige og innovative løsninger og denne visjonen har Oslobygg KF satt i praksis ved å benytte Inspektor til å kartlegge samtlige energianlegg ved Osloskolene. Ved å investere i denne kartleggingen har de fått innsikt og oversikt i egne energianlegg, med de har også satt standardern for hvordan man skal jobbe med vannbehandling og energieffektivisering av egne anlegg i Norge, forklarer Van Ha.

 

Vannet er den største komponenten i ditt anlegg - ta kontroll i dag

Annet interessant fagstoff

Vann og kunnskap ved Vågen videregående skole
Vann og kunnskap ved Vågen videregående skole
1 september, 2022

Arild Todnem jobber som driftsleder ved Vågen videregående skole i Sandnes, i Rogaland. I dag har han med seg et team me...

Kurs i vannbehandling gir ettertraktet kompetanse
Kurs i vannbehandling gir ettertraktet kompetanse
16 juni, 2022

Kompas kursholdere er noen av landets fremste eksperter innen vannbehandling, og de har lang erfaring med å lære opp kur...

Eiwa AS - forventningsfulle partnere
Eiwa AS - forventningsfulle partnere
13 mars, 2023

Kompa jobber kontinuerlig med å utvikle vårt partnerprogram, og en viktig del av dette er å få tilbakemeldinger fra part...