Kompas kursholdere er noen av landets fremste eksperter innen vannbehandling, og de har lang erfaring med å lære opp kursdeltakere. Etter fullført kurs vil deltakerne ha økt sin kompetanse og ha den nødvendige kunnskapen for å identifisere og tilrettelegge for vannbehandling ved egne anlegg.

Kurs i vannbehandling

SE vårt kurs i vannbehandling

Kurset i vannbehandling ved lukkede energianlegg gir deg en grundig innføring i hvorfor vannbehandling er viktig, ulike korrosjonsprosesser som kan oppstå, og hvordan dårlig vannkvalitet kan føre til driftsproblemer og økt energiforbruk.

Kurset tar deg gjennomgang ulike vannbehandlingsmetoder på markedet og etter endt kurs vil du ha nok kunnskap til å selv kunne identifisere problemer i et lukket energianlegg og kunne velge riktig avvikshåndtering og forebygging.


Veldig bra kurs! Dere sitter på enormt med kunnskap og er flinke til å formidle det videre til oss
Kursdeltaker vannbehandling 9.desember 2021

Hvorfor er kompetanse om vannbehandling viktig?

Lukkede varmeanlegg og kjøleanlegg brukes i alt fra kontorbygg til helsehus for å regulere innetemperaturen. Vann er den vanligste energibæreren i lukkede varmeanlegg, mens frostvæsker benyttes i kjøleanlegg. Væskens tilstand i lukkede energianlegg er avgjørende for hvor effektive disse systemene fungerer, og et velfungerende anlegg er avgjørende for hvordan innemiljøet oppleves.


Jeg fikk grundig forklaring på ting jeg ikke var klar over innen vannbehandling
Kursdeltaker vannbehandling 27.januar 2022

Sertifiseringsløp

Les mer om vårt partnerprogram

Vannbehandling kreves i alle væskebårne anlegg, og dermed utgjør tjenester innen vannbehandling et stort potensielt marked for rørleggerbransjen. Kurset i vannbehandling er også en del av sertifiseringsløpet i Kompas partnerprogram.

For deltakere i partnerprogrammet vil kurset viser markedspotensialet for vannbehandling og gjøre rørleggere i stand til å identifisere status på vannkvalitet og vannbehandlingsprogram, slik at de kan tilby riktige service, avvikshåndtering eller totalløsninger som gir den beste vannbehandlingen for hvert anlegg.


Vi ønsker å følge opp kurset og få litt mer informasjon om hvordan vi kan komme i gang med å få tatt vannprøver og ta i bruk det vi lærte
Kursdeltaker vannbehandling 18.oktober 2021

Norges fremste eksperter på vannbehandling

Van Ha Doan - Fagekspert og kursholder

Les mer om europeisk standard

På kurset møter du en av Norges fremste eksperter innen vannbehandling, Van Ha Doan. Han sitter blant annet i den europeiske arbeidsgruppen for utvikling av standarder innen varme- og kjøleanlegg.

Van Ha, sammen med sin kollega Maria Råken, har de siste årene jobbet med å innføre europeiske krav til vannbehandling i en Europeisk standard. Denne blir etter planen publisert ved utgangen av 2023.

Deltakerne får derfor også en introduksjon til eksisterende og kommende krav til vannbehandling i Norge. 

Ny nasjonal veileder for vannbehandling

Les mer om den nasjonale veilederen

Bransjen har lenge etterlyst en enhetlig standard for vannbehandling og Standard Norges komitè for varme- og kjøleanlegg har vedtatt at det skal utarbeides en nasjonal veileder for vannbehandling i Norge, på bakgrunn av arbeidet som er gjort i Europeisk Standard. 

Som en av prosjektlederne for den nye nasjonale veilederen har Van Ha en unik mulighet til å gi kursdeltakerne en introduksjon til dette arbeidet før det publiseres. Veilederen for vannbehandling skal være et teoretisk og praktisk hjelpemiddel for de som prosjekterer, samt de som er ute på anleggene. 


Vårt mål er at flere installerer vannbehandling, og ikke minst at vannbehandlingsprogrammene følges opp i ettertid. Vi ser altfor ofte driftsproblemer som kunne vært unngått, og dette koster byggeierne mye
Van Ha Doan, Seniorrådgiver i Kompa

Produktuavhengig agenda

Kompa er en produktuavhengig, rådgivende tredjepart innen VVS bransjen. Vi er opptatt av løsninger - ikke produkter, og opplæring fra oss er derfor basert på hva som til en hver tid er de beste løsningene, for de ulike anleggene

Kompas kurs er fritt for produktinnsalg og du får en objektiv innføring i hvordan du selv kan velge den beste løsningen for ditt anlegg


Jeg har fått større forståelse for for varme/kjøleanlegg. Jeg er fersk rørlegger, så dette var en god innføring i et viktig tema
Kursdeltaker vannbehandling 7.mars 2022

Vannbehandlingskontroll med Inspektor

Etter endt kurs har deltakerne mulighet til å følge opp kompetansen de har tilegnet seg ved å foreta vannbehandlingskontroll med Inspektor.

Inspektor er Kompas egenutviklede innsiktsplattform for vannbehandling og lar brukeren registrere og følge opp sine egne anlegg eller anleggene til kundene sine. 

For å benytte Inspektor er du nødt til å gjennomføre et innføringskurs hvor vi går igjennom Inspektor applikasjonen og dens funksjoner. 


Instruktøren er meget engasjerende. Det er lett å forstå måten materialet blir fremlagt på. Smart å benytte anleggene fra Bærum Kommune som eksempler
Kursdeltaker vannbehandling 5.april 2020

Kompetanseheving

Se våre kurs og sertifiseringer

Viktigheten av å kunne dokumentere kunnskap kan være en avgjørende faktor for å skille seg ut og være  en attraktiv samarbeidspartner. Det er også viktig for byggeiere og oppdragsgivere å innhente riktig kompetanse. I forbindelse med anbud er sertifisering i økende grad et krav fra oppdragsgivere.

Kurs i vannbehandling i lukkede energianlegg fra Kompa gir et kompetansebevis som viser at du har et faglige fokus på å gjennomføre vannbehandlingskontroll.

Med Inspektor får du også tilgang til faglig rådgivning fra Kompa, noe som skaper trygghet ved valg av avviks løsning eller effektiviseringstiltak.


Jeg likte svært godt instruktøren. Han var veldig kunnskapsrik og forklarte forståelig samtidig som han var engasjert og hyggelig
Kursdeltaker vannbehandling 15.august 2021Ta kontakt for å høre mer om våre kurs og kompetanseheving for din bedrift

Annet interessant fagstoff

Vann og kunnskap ved Vågen videregående skole
Vann og kunnskap ved Vågen videregående skole
1 september, 2022

Arild Todnem jobber som driftsleder ved Vågen videregående skole i Sandnes, i Rogaland. I dag har han med seg et team me...

Konsekvenser av manglende vannbehandling i lukkede varme- og kjøleanlegg
Konsekvenser av manglende vannbehandling i lukkede varme- og kjøleanlegg
16 juni, 2023

Med stadig økende fokus på bærekraft, energieffektivitet og miljøvennlige løsninger, er vedlikehold og drift av varme- o...

Varmen tilbake i klasserommene på Hallagerbakken skole
Varmen tilbake i klasserommene på Hallagerbakken skole
19 januar, 2023

Hallagerbakken Skole har fått varmen tilbake i klasserommene, etter at Kompa har utført vannbehandlingskontroll ved skol...