Artikler

Konsekvenser av manglende vannbehandling i lukkede varme- og kjøleanlegg
Konsekvenser av manglende vannbehandling i lukkede varme- og kjøleanlegg
Jun 16, 2023 5:45:46 PM

Med stadig økende fokus på bærekraft, energieffektivitet og miljøvennlige løsninger, er vedlikehold og drift av varme- o...

70% av ekspansjonskar mangler årlig serviceavtale
70% av ekspansjonskar mangler årlig serviceavtale
May 18, 2023 9:31:48 PM

I en travel driftshverdag kan det være lett å overse viktige detaljer, spesielt når det kommer til vedlikehold av utstyr...

Ny nasjonal veileder - en komplett guide til bærekraftig praksis
Ny nasjonal veileder - en komplett guide til bærekraftig praksis
Apr 26, 2023 11:02:42 AM

Initiativ fra Standard Norge sørger for oppdatering av europeiske retningslinjer for vannbehandling og etablering av ny ...

Taksonomi "score”
Taksonomi "score”
Mar 19, 2023 2:27:39 PM

Den dagen norske eiendomsaktører søker å avdekke sin taksonomiscore så er det kanskje fristende å håpe at dette er ett t...

Unngå driftsproblemer ved ditt kjøleanlegg i sommer
Unngå driftsproblemer ved ditt kjøleanlegg i sommer
Jun 21, 2022 4:17:41 PM

I dagens moderne bygg er ventilasjonsluft- og komfortkjølingssystemer uunnværlige for å opprettholde en behagelig innete...

De vanligste avvikene ved akkreditert inspeksjon
De vanligste avvikene ved akkreditert inspeksjon
Jun 2, 2022 1:39:17 PM

'Forskrift for miljørettet helsevern' setter krav om at kjøletårn og luftskrubbere skal vurderes av et akkreditert inspe...

Utfordringer med taksonomien
Utfordringer med taksonomien
May 12, 2022 1:10:07 PM

Det er mange utfordringer for norske eiendomsaktører som ønsker å dokumentere at de har fulgt kriteriene i taksonomien i...

Konsekvenser for norske eiendomsaktører
Konsekvenser for norske eiendomsaktører
May 12, 2022 11:24:14 AM

Hva blir konsekvensene for norske bygg- og eiendomsaktører som følge av taksonomi-reguleringen i Europa? Her ser vi på h...

Taksonomiens rolle for bygg- og eiendomsbransjen
Taksonomiens rolle for bygg- og eiendomsbransjen
May 12, 2022 11:19:50 AM

EUs taksonomi beskriver tre aktiviteter innenfor bygg og eiendom som er spesielt relevante for eiendomsselskaper. Dette ...

EU Sustainable Finance Action Plan
EU Sustainable Finance Action Plan
May 12, 2022 11:10:57 AM

EU Sustainable Finance Action Plan handler kort sagt om å omstille finanssystemet slik at det gir incentiver til privat ...