GRATIS WEBINAR: 

«Hvorfor er vannbehandling i varme- og kjøleanlegg avgjørende for god ENØK-drift - og hvilke krav finnes?».

Lurer du på hvordan du kan unngå driftsproblemer, redusert levetid på anlegg, økte energikostnader, økte vedlikeholdskostnader og mindre miljøvennlig drift? Da er dette et webinar du burde melde deg på.

 

Forvaltning av bygg og eiendom kan være komplekst, men hva er bygg uten en kjøle- og varme-funksjon? På dette webinaret vil du få en innføring i hvorfor nettopp dette er en avgjørende faktor for optimaliserte bygg - både i dag og i fremtiden.

 

HVEM PASSER WEBINARET FOR? 

 

Webinaret passer for deg som jobber innen forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av bygg.

 

 

HVA LÆRER DU?

  • Innføring i dagens og fremtidens krav til vannbehandling

  • Viktigheten av vannbehandling 

  • Eksempelcaser fra bransjen

  • Spørsmålrunde

 

 

NÅR HOLDES WEBINARET?

 

Du kan velge mellom to ulike datoer: 

 

Onsdag 19 mai kl 10.00-10.45

Onsdag 9 juni kl 10.00-10.45

HVEM ER KURSHOLDER?

 

Webinaret holdes av en av Norges fremste eksperter innen vannbehandling, Van Ha Doan. Han sitter blant annet i den europeiske arbeidesgruppen for utviking av standarder innen varme- og kjøleanlegg. Van Ha, sammen med sin kollega Maria Råken, har de siste årene jobbet med å innføre europeiske krav til vannbehandling i en europeisk standard. Denne blir etter planen publisert ved utgangen av 2021. Du vil derfor kunne få en oppdatering på gjeldende og fremtidige krav.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van Ha er utdannet Cand. Scient i kjemi fra Universitet i Bergen. Han har siden år 2000 jobbet med vannbe­hand­ling, legio­nellakontroll og kjemi­kalie­håndtering både onshore og off­shore. I 2005 var han med å stifte selskapet Norkjemi som i 2013 ble solgt til neder­landske Kiwa. Van Ha har solid erfaring som kursholder in­nen vannbehandling, og har gjennom yrkeskarrieren hoved­sakelig jobbet som produktsjef, produkt- og for­ret­ningsutvikler.

OBS! Vi har begrenset med plasser, så her er det førstemann til mølla!