Search
Vannbehandling

Vannbehandling
i lukkede energianlegg

I alt fra kontorbygg til helsehus benyttes det lukkede varmeanlegg og kjøleanlegg for å regulere innetemperaturen i bygget.

Vann er den vanligste energibæreren i lukkede varmeanlegg, mens frostvæsker benyttes i kjøleanlegg.

Tilstanden på væsken i lukkede energianleggene er avgjørende for hvor effektive disse systemene fungerer.

Velfungerende anlegg er viktig for et godt innemiljø for brukere av bygget og det vil raskt bli klager om ikke temperaturen i bygget er optimal. 

Kompas rådgivere har mange års erfaring innen fagfeltet. Vi kan derfor tilby digital vannbehandlingskontroll, analyse, rådgivning og opplæring innen vannbehandling. 

møt teamet

Våre rådgivere innen vannbehandling

Seniorrådgiver / Forretningsutvikler

Fagkonsulent

Seniorrådgiver

Fagkonsulent