Search
kompa kunnskap

 

 

Viktigheten av riktig vannbehandling

Viktigheten av vannbehandling

I alle lukkede varme- og kjøleanlegg er vannbehandling avgjørende for å unngå korrosjon og beleggdannelse. Disse problemene kan resultere i økt energiforbruk, driftsproblemer, redusert funksjonalitet og redusert levetid på rør og komponenter. Konsekvensene av manglende vannbehandling kan i noen tilfeller gi svært alvorlige følger.

Her har vi oppsummert kort og godt hensikten med vannbehandling. 

Hensikten med vannbehandling

Forbehandling av inntaksvann

Et lukket varmeanlegg benytter som oftest kommunalt vann som sirkulasjonsvæske. Dette vannet har forskjellige egenskaper alt etter hvor kommunen henter vannet sitt fra. 

Forbehandling av dette vannet kan være nødvendig. Les mer om hva du må være obs på. 

Forbehandling av inntaksvann

Inntaksvannet i Norge

Inntaksvannet i Norge er av det bedre slaget og skiller seg fra mange andre europeiske land. Det som oppleves som godt drikkevann trenger imildertid ikke være godt egnet til sirkulasjonsvæske. Les mer om inntaksvannet i Norge. 

Inntaksvannet i Norge