Search
kompa kunnskap

 

 

Væskens funksjon og egenskaper

Strømningsmengde og strømningshastighet

I lukkede varmeanlegg og lukkede kjøleanlegg så sirkulerer væsken rundt i anlegget. 

Det er da gitt at mengden som sirkulerer, hvor raskt den sirkulerer og hvor lang tid det tar før væsken har gjort en fullstendig gjennomsirkulasjon av anlegget har innvirkning på faktorer som korrosjon, begroing og sedimentering. 

Les mer om strømningsmengde og strømningshastighet 

Strømningsmegnde og strømningshastighet