Search
kompa kunnskap

 

Utforming av lukkede varmeanlegg og kjøleanlegg

Utforming av lukkede anlegg

Hva må du ta høyde for ved utforming av lukkede energianlegg?

Det er mange faktorer systemdesigner må ta høyde for ved utforming av et lukket energianlegg. For å oppnå et så energieffektivt anlegg som mulig må utformingen tilrettelegge for faktorer som kan påvirke vannkvalitet og korrosjon.  

Ved utforming av et lukket anlegg er det områder som det ofte knyttes problemer til, som det bør vurderes ekstra nøye av systemdesigneren.  For å minimere risikoen for korrosjon i det lukkede anlegget er det flere hensyn som bør ta allerede ved prosjekteringen. Dette inkluderer:

 • Materialvalg
 • Vannhastighet
 • Mulighet for å fjerne luft ved igangsettelse og i driftsfase
 • Rengjøring av anlegg før igangsettelse
 • Valg av vannbehandlingsprogram
 • Service og ettersyn

Les mer om hvordan du, gjennom god drift og optimale driftsrutiner, kan sørge for optimal drift av anlegget ditt.

Utforming av et lukket energianlegg

Kravspesifikasjon

Hvorfor bør kravspesifikasjonen kvalitetssikres?

For å designe et anlegg som imøtekommer byggets behov på en energieffektiv måte, og som kan ha samme varighet som byggets levetid, er det mange ting man må tenke på. Rørentreprenør pleier i all hovedsak å ha god oversikt over disse tingene, og sammen med utbygger og arkitekt vil de ha kommet frem til en kravspesifikasjon for varme- og kjøleanlegget for bygget. 

 • Antall rom i bygget
 • Antall etasjer
 • Antall kvm som skal varmes opp.
 • Bruksområdet for bygget
 • Utetemperatur gjennom året

Du som gårdeier bør allikevel ta en aktiv rolle og sørge for å påse at alle ønsker er imøtekommet og foreta en kvalitetssikring av arbeidet. Det er billigere å gjøre en god kvalitetssikring enn å måtte gjøre endringer i etterkant. 

Kvalitetssjekk ved prosjektering av et lukket energianlegg

Valg av materialer

Hvilke materialer benyttes i lukkede energianlegg og hvilke egenskaper har de?

I lukkede energianlegg benyttes en lang rekke materialer i de forskjellige komponentene. Disse materialene har forskjellige egenskaper og det er viktig å kjenne disse og ta høyde for dette når man designer anlegget, og når vannbehandlingsprogram skal utformes. 

Les mer om hvilke materialer og materialegenskaper her: 

Materialer og materialegenskaper

Oksygenbarrierer i plastrør

Slipper plastrør igjennom oksygen i anlegget mitt?

Når det gjelder valg av materialer i lukkede energianlegg kommer man ikke unna å benytte plastrør eller PVC rør i deler av anlegget. 

Tidligere anlegg hvor det ble benyttet PVC rør uten oksygenbarrierer var spesielt utsatt for korrosjon. I dag skal PVC rør uten oksygenbarrierer ikke benyttes i lukkede anlegg. 

Les mer om plastrør og oksygenbarrierer her. 

Oksygenbarrierer i plastrør