Luft i lukkede energianlegg

Ren luft inneholder 21% oksygen, og reduksjon av oksygen er den drivende faktoren i korrosjonsreaksjoner. Oksygen kan også gi grobunn for bakterier som forårsaker bakteriell korrosjon og dannelse av isolerende organiske belegg. Å minimere andelen luft i lukkede energianlegg er derfor det viktigste tiltaket for å redusere risikoen for korrosjon.

Luften kan tilføres et lukket energianlegg på flere måter:

  • Etterfylling med ubehandlet nettvann
  • Feiltrykk
  • Diffusjon gjennom plastmaterialer

Etterfylling

Behov for etterfylling av vann i et lukket energianlegg er en indikasjon på feiltrykk eller lekkasjer i anlegget. Under normale driftsforhold skal ikke etterfylling være nødvendig.

Lær mer om etterfylling av vann

Etterfylling av vann

 

Feiltrykk

Alle lukkede energianlegg har et ekspansjonssystem som skal sørge for at trykket i anlegget holdes stabilt når væskens volum endres ved endrede temperaturer.

Feiltrykk i lukkede anlegg

 

Diffusjon

Dersom anlegget ikke er diffusjonstett er vannbehandling svært viktig for å unngå alvorlige korrosjonsskader.

Les mer om diffusjon

Diffusjon