Search
kompa kunnskap

 

 

Belegg og sedimentering

 

Belegg og sedimentering

Det finnes ulike typer belegg, og de vanligste i varme- og kjøleanlegg er korrosjonsbelegg, kalk og biofilm.

Kalk

Kalsiumbelegg (kalkbelegg) regnes vanligvis ikke som et akutt problem i varme- og
kjølesystemer med minimal ferskvannstilførsel. 

Les mer om kalsiumbelegg

Kalkbelegg

Biofilm

Biofilm dannes når bakterier i vann fester seg på overflaten i systemet og formerer seg. Belegget er svært isolerende, og varmeoverføringen kan reduseres betraktelig selv ved svært tynne lag. Dannelse av biofilm er i hovedsak en utfordring i lavtemperaturanlegg, slik som kjøleanlegg og gulvvarmeanlegg, eller i anlegg uten sirkulasjon eller delvis stillestående vann.

Biofilm representerer 90 % av bakterieinnholdet i et rørsystem, og kun 10 % befinner seg i vannstrømmen. En analyse av vannet vil dermed ikke nødvendigvis fange opp omfanget av problemet.

Det er en rekke faktorer som påvirker bakterievekst og biofilmdannelse, og det er derfor viktig å ha kontroll på følgende faktorer:

  • pH
  • Temperatur
  • Tilsatte kjemikalier
  • Vannsirkulasjon
  • Partikler og smuss
  • Materialer

Biofilm og biobegroing

Korrosjonsbelegg

Korrosjonsbelegg er belegg som består av metalliske utfellinger som dannes dersom det oppstår korrosjonsprosesser i et anlegg. Dette kan eksempelvis være avleiringer av jern. Tilgangen på oksygen i anlegget avgjør om belegget består av magnetitt (svart magnetisk belegg) eller brunrust (brunt ikke-magnetisk belegg).